MED-aftale for Vejen Kommune

MED-samarbejdet på alle niveauer i Vejen Kommune er med til at sikre en fortsat udvikling og forbedring af dialogen og samarbejdet, og samtidig give plads til positivt og kreativt samspil mellem ledelse og medarbejdere.

MED-samarbejdet og Vejen Kommunes lokale MED-aftale er funderet på Vejen Kommunes fire værdier; Nytænkning, Anerkendelse, Sammenhæng og Ansvarlighed som er grundlaget for vores samarbejdskultur.

MED-samarbejdet - der tager udgangspunkt i den lokale MED-aftale - er fundamentet for drøftelser og tilrettelæggelse af samarbejdet og arbejdsmiljøet på de enkelte arbejdspladser i Vejen Kommune.

Du kan læse Vejen Kommunes MED-aftale.

Vejen Kommunes MED-aftale

(Har du svært ved at læse eller få filen læst op, kan du kontakte Helle Holst Rasmussen på mail hhra@vejen.dk.)