Ny MED-aftale for Vejen Kommune

Vejen Kommune har fået en ny MED-aftale. MED-aftalen er indgået i en proces mellem repræsentanter for hovedorganisationerne (LO, FTF og AC) og Vejen Kommune. MED-aftalen er højt prioriteret, fordi den er med til at gøre Vejen Kommune til en attraktiv arbejdsplads. Vi ved, at et godt samspil mellem ledere og medarbejdere er forudsætningen for, at vi når vores mål samt får et godt arbejdsmiljø. Jeg er derfor glad for at kunne præsentere den nye MED-aftale, som træder i kraft den 1. januar 2017.

Med den ny MED-aftale får vi skabt de rammer, der sikrer en fortsat udvikling og forbedring af dialogen og samarbejdet og samtidig giver plads til positivt og kreativt samspil mellem ledelse og medarbejdere. MED-aftalen er funderet på Vejen Kommunes fire værdier; Nytænkning, Anerkendelse, Sammenhæng og Ansvarlighed som grundlaget for vores samarbejdskultur.

MED- aftalen er fundamentet for drøftelser og tilrettelæggelse af samarbejdet og arbejdsmiljøet på de enkelte arbejdspladser. Den nye aftale lægger sig tæt op ad "Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse", og har jf. aftalen et øget fokus på arbejdsmiljøarbejdet i MED-organisationen.

Med den nye aftale er der en del ændringer. Bl.a. afholdes der ikke længere temadage, og der er også ændret på MED-strukturen. Udgangspunktet er fortsat to niveauer i MED. Hovedudvalget og lokale MED-udvalg, men fremover vil der også være MED-udvalg på to områder: "Dagtilbud & Skole" og "Social & Ældre".

Eftersom aftalen træder i kraft 1. januar 2017 skal der være nyvalg til alle MED-udvalg i december 2016. Ligeledes skal der være nyvalg af arbejdsmiljørepræsentanter i december 2016 med virkning pr. 1. januar 2017.  Da valgene foretages et år før der egentlig skulle være valg - vil valg til MED-udvalg i denne omgang gælde for fem år, men valg til arbejdsmiljørepræsentanter vil gælde i tre år.

Alle ledere inviteres til en præsentation af MED-aftalen den 5. december 2016. Først derefter skal aftalen implementeres og der skal afholdes valg.

Jeg håber at alle vil tage aftalen til sig og at vi med denne aftale kan få styrket samarbejdet omkring MED.

Evt. spørgsmål kan rettes til arbejdsmiljøkoordinator Kim Willer på kw@vejen.dk og HR-konsulent Helle Holst Rasmussen på hhra@vejen.dk

Vejen Kommunes MED-aftale

Venlig hilsen

Ole Slot
kommunaldirektør