Ledermøder

Møderne har til formål at give vores ledere mulighed for at få kendskab til opgaver, projekter mv., så vi kan sikre, at der sker en koordinering på tværs via de nære lederrelationer og samtidig medvirke til, at der er et informationsflow mellem lederne til gavn for den daglige opgaveløsning.

Møderne medvirker også til at vores ledere har mulighed for at sparre med hinanden om konkrete opgaver og problemstillinger, herunder:

  • Drøftelse af økonomi, sygefravær, drifts- og udviklingsaftale mv
  • Drøftelse af retning
  • Videregivelse af informationer
  • Koordinering af opgaver på tværs både internt og eksternt
  • Ledersparring og drøftelse af ledelse generelt
  • Opbygge kendskab og tillid, så ledelserne kan hjælpe og udfordre hinanden
  • Og meget andet.

Hyppighed og omfang af møderne er forskelligt fra område til område.

Herudover er der på nogle områder udviklingsforløb eksempelvis i forhold til udvikling af løsning af kerneopgaven og udvikling af teamsamarbejde.