Lederforum

Formål og succeskriterier

Lederforum har til formål at skabe:

  • Fælles fokus omkring udvikling af Vejen Kommunes opgaveløsninger/ydelser med afsæt i borgernes behov
  • Kendskab til ledernes arbejdsfelt i enhed og helhed.

At alle niveau 1-3 ledere i Vejen Kommune:

  • Har en platform til at drøfte centrale problemstillinger, som er af tværgående interesse
  • Har et fortroligt rum, hvor ledelsesudvikling kan udfoldes
  • Kan danne netværk på tværs af faglige sektorer og områder.

Konsulentdeltagelse og temaer

Chefforum og planlægningsgruppen vil være primære facillitatorer. Afhængig af tema kan det være fordelagtigt at inddrage andre ressourcepersoner - interne og eksterne.

Særlige strategiske temaer, som direktionen udpeger som fokusområder for årets Lederforum møder.

Praktisk information

Chefforum vælger planlægningsgruppe bestående af:

  • en direktør som formand
  • en afdelingschef og to institutionsledere (vælges på tværs af fagområder).

Udvikling og Erhverv - Kommunikation og Udvikling samt Intern Service - HR forestår den praktiske koordinering og planlægning på baggrund af input fra chefforum og planlægningsgruppen.

Lederforum er en del af ansættelsen som leder.

Varighed: ½ dag indenfor normal arbejdstid

Frekvens: 2 gange årligt