Lederforum

Formål og succeskriterier

Lederforum har til formål at skabe:

  • Fælles fokus omkring udvikling af Vejen Kommunes opgaveløsninger/ydelser med afsæt i borgernes behov
  • Kendskab til ledernes arbejdsfelt i enhed og helhed.

At alle niveau 1-3 ledere i Vejen Kommune:

  • Har en platform til at drøfte centrale problemstillinger, som er af tværgående interesse
  • Har et fortroligt rum, hvor ledelsesudvikling kan udfoldes
  • Kan danne netværk på tværs af faglige sektorer og områder.

Temaer

Direktionen udpeget strategiske temaer som fokusområder for årets Lederforum møder.

Praktisk information

Lederforum er en del af ansættelsen som leder.

Varighed: ½ dag indenfor normal arbejdstid

Frekvens: 2 gange årligt