Forum for administrationens lederkreds

Formål

Primære formål er at skabe et rum, hvor vi beriger hinanden – et inspirationsforum.

Dernæst at medvirke til at fremme samarbejde og vidensdeling på tværs af kommunens organisation-relationsdannelse, styrkelse af fælles faglighed.
Gerne med fokus på, hvordan vi agerer på dette lederniveau i fht. at medvirker til at omsætter beslutninger. Men ikke et forum, hvor vi træffer beslutninger.

Konsulentdeltagelse

Chefforum vil være primære facilitatorer, men andre kan inddrages efter behov, herunder eksterne oplægsholdere.

Eksempler på temaer

  • Styring & ledelse: Ledelse, nye tanker på vej, budget møder, effektivisering, direktionens handleplan, trivsel & arbejdsglæde, hvordan og hvornår får vi den information, vi har brug for, for at kunne udfylde vores rolle, store reformer, NASA (fortolkning og anvendelse)
  • Samarbejde & sammenhæng: Samarbejde på tværs, sammenhænge, kerneopgaven, tværgående samarbejdsmuligheder
  • Lederforum temaer: Arbejde med budskaberne (fra lederforum), kvalificere dem, væsentlige temaer, der også arbejdes med i lederforum.
  • Nyt fra direktionen.
  • Temaer fra direktionens aktuelle strategiplan.

Praktisk information

Møderne afholdes to gange årligt som ½ dagsarrangement (evt. yderligere efter behov) Møderne planlægges af en planlægningsgruppe (to afdelingschefer og to med titlen leder af).

Afhængig af tema vil der deltage en stabskonsulent på møderne til at sikre opsamling samt i planlægningsgruppen til at understøtte med proceskompetencer.