Chefteam- og konsulentforum

Formål

Formålet er at medvirke til at fremme samarbejde og vidensdeling på tværs af kommunens organisation

Konsulentdeltagelse

Chefforum vil være primære facilitatorer, men andre kan inddrages efter behov, herunder eksterne oplægsholdere.

Temaer

  • Styring & ledelse: Ledelse, nye tanker på vej, budget møder, effektivisering, direktionens handleplan, trivsel & arbejdsglæde, hvordan og hvornår får vi den information, vi har brug for, for at kunne udfylde vores rolle, store reformer, NASA (fortolkning og anvendelse)
  • Samarbejde & sammenhæng: Samarbejde på tværs, sammenhænge, kerneopgaven, tværgående samarbejdsmuligheder
  • Lederforum temaer: Arbejde med budskaberne (fra lederforum), kvalificere dem, væsentlige temaer, der også arbejdes med i lederforum.

Praktisk information

Møderne afholdes to gange årligt som ½ dagsarrangement (evt. yderligere efter behov) Møderne planlægges af en planlægningsgruppe (to afdelingschefer og to chefkonsulenter)

Afhængig af tema vil der deltage en stabskonsulent på møderne til at sikre opsamling samt i planlægningsgruppen til at understøtte med proceskompetencer.