Lederfora

Ledelsesgrundlaget er fundamentet for ledelsesforaerne, og du kan læse mere om de forskellige lederfora via nedenstående link:

Læs mere om Chefforum

Læs mere om Lederforum

Læs mere om Forum for administrationens lederkreds

Ud over de tværgående ledelsesfora bliver der i de enkelte afdelinger afholder forskellige typer ledermøder.

Vi bruger de tværgående lederfora til aktivt at udvikle ledernes kompetencer inden for ledelse generelt, herunder specielt med fokus på fælles faglighed og tværgående sammenhæng i opgaveløsningen.