Lederevaluering

Direktionen har fokus på udvikling af lederne.

Denne udviklingen opdeles i et tilbud om deltagelse i et lederakademi og gennemførelse af en lederevaluering.

Lederevalueringen skal understøtte den enkelte leders udvikling. Grundantagelsen er, at lederen er optaget af at udvikle sig, og dermed går ind i en lederevaluering konstruktivt. Lederakademiet og lederevalueringen bidrager således til lederens udvikling i et fremadrettet sigte.

Den enkelte leder udpeger selv de personer, som skal være respondenter. Hver leder har en respondentgruppe på 8 - 10 personer, som kan bestå af såvel medarbejdere, sideordnede ledere og Lederen. Besvarelserne er ikke anonyme.

Kadencen i lederevaluering:

  • I starten af året udpeger Direktionen årets tema
  • I september gennemføres lederakademi
  • I januar/februar gennemføres lederevaluering
  • I februar modtager hver enkelt leder sin lederevaluering.