Anden individuel kompetenceudvikling

Dette kan f.eks. være følordninger hvor du følger en anden leder på samme lederniveau.
En anden form for kompetenceudvikling kan være 14 dages opfølgningsmøder/sparringsmøder med din leder og/eller dine lederkollegaer.

Vejen Kommune har flere lederfora, hvor ledere fra forskellige ledelsesniveauer og forskellige fagområder mødes og udveksler erfaringer og får faglige input.
På baggrund af de forskellige lederfora er der nedsat netværksgrupper hvor interkollegial erfaringsudveksling og sparring er en naturlig del af arbejdet i grupperne.

Derudover sker kompetenceudvikling hele tiden som en del af opgaveløsningen.