Værdibaseret ledelse

Når vi i hverdagen balancerer paradokserne, gør vi det baseret på vores NASA-værdier. Værdierne er vores pejlemærker. Det er dem, vi holder fokus på, kommunikerer og handler efter - med en udmøntning, der differentierer fra situation til situation og fra ledelsesniveau til ledelsesniveau.

Som ledere er vi desuden med til at igangsætte og drive værdierne i det lille, det store og det mangfoldige fællesskab, for at vores borgere, virksomheder og medarbejdere oplever en værdifuld opgaveløsning. Og for at vi alle - medarbejdere som ledere - oplever vores arbejdsplads som attraktiv.