NASA - Vejen Kommunes værdigrundlag

Nytænkning

Når vi arbejder for at skabe en god kommune, har vi fokus på at lede os selv og andre gennem en modsætningsfyldt og foranderlig virkelighed. Her er vi nysgerrige, har mod til at udfordre opgaveløsningen og formår at bryde vaner.

Som ledere ser og skaber vi muligheder proaktivt, så vi fortsat opnår resultater, er effektive og ressourcebevidste. Når vi finder nye løsninger, faciliterer vi både kreativitet og at eksisterende succeser bliver dyrket. Og vi tror på, at medarbejdere, kollegaer og samarbejdspartnere gør det samme i det lille, det store og det mangfoldige fællesskab. Fordi det er sådan, vi lykkes.

Anerkendelse

I vores samspil med medarbejdere, kollegaer, borgere, frivillige og virksomheder er vi anerkendende og inspirerer andre til også at være anerkendende, så vi sammen skaber et miljø funderet i gensidig respekt.

Som ledere er vi ambassadører for en åben dialog med henblik på produktive relationer og fælles mål. I dialogen giver vi både skulderklap og konstruktiv kritik. Sådan bliver vi stærke til gavn for den enkelte og for fællesskabet.

Som ledere møder vi vores omgivelser med tillid. Vi tror på vores medarbejdere, kollegaer og samarbejdspartnere, ligesom vi har tillid til deres bidrag og resultater. Som ledere værdsætter vi ligeledes forskelligheden i det lille, det store og mangfoldige fællesskab. Fordi vi ser forskellighed som en styrke.

Sammenhæng

I opgaveløsningen tager vi udgangspunkt i borgeren eller virksomheden og vi skaber sammenhæng ved at tænke på tværs og i helheder. På tværs, så opgaverne bliver løst med de rette kompetencer. I helheder, så vi sammen finder de bedste løsninger for og med borgere og virksomheder.

Som ledere tænker vi hele vejen rundt og vi er garanter for den relationelle koordinering forskellige aktører imellem. Det betyder, at vi gennem kommunikation og handling faciliterer integration af den enkelte opgave i den store opgaveløsning. Vi og vores medarbejdere bygger bro - indad og udad. Fordi vi tror på værdien af at skabe løsninger sammen og fordi borgere og virksomheder skal opleve Vejen Kommune som én samlet kommune.

Ansvarlighed

Vi har alle et ansvar for at udvikle velfærden med såvel borgere som virksomheder i Vejen Kommune samtidig med, at vi skaber arbejdsglæde i det lille og det store fællesskab.

Som ledere tager vi vores ledelsesansvar på os. Vi viser retning og skaber følgeskab. Vi giver også ansvar til medarbejdere, borgere, frivillige og virksomheder gennem inddragelse i udviklende fællesskaber.

Når det gælder vores medarbejdere, tager vi som ledere ikke kun ansvar for at inddrage deres kompetencer, men for også at udvikle deres kompetencer. Fordi det fremmer både resultater og arbejdsglæde.