De mange veje i ledelse

I Vejen Kommune er der mange veje i ledelse. Ledelse består netop af mange elementer; kommunikation, personale, økonomi, relationer, strategier, faglighed mv. Vægtningen af elementerne vil være situationsbestemt. Det betyder, at vi som ledere skal kunne tilføre situationen det, den har behov for. Det betyder også, at vi som ledere møder mange og ofte modsatrettede behov. Det er paradokser, som vi balancerer afhængigt af situationen og vi gør det bevidst, så vi er tydelige og troværdige. Vi gør det også bevidst for kontinuerligt at bruge refleksion til at udvikle egen ledelse.