Vejen Kommunes overordnede personalepolitik

Den overordnede personalepolitik er udarbejdet af Hovedudvalget og er det fælles fundament og de rammer der arbejdes ud fra i Vejen Kommune. Politikken afspejler de holdninger og forventninger medarbejderne og kommunen som arbejdsgiver kan have til hinanden.

Personalepolitikken i Vejen Kommune er et fælles ansvar, som forpligter alle ansatte. På samme måde som vi alle er forpligtede til at være bevidste om, at vi er til for borgernes skyld, og at vi derfor udfører vores opgaver effektivt og kvalitetsbevidst.

Hovedudvalget opfordrer til, at de enkelte arbejdspladser udfylder rammerne, så politikken tilpasses dagligdagen, og den bliver vedkommende for alle medarbejdere.

Vision for Vejen Kommune som arbejdsplads Vejen Kommune vil være en attraktiv arbejdsplads: med et godt arbejdsmiljø, gode muligheder for faglig og personlig udvikling og for at få indflydelse, ansvar og medejerskab.

Formål Vejen Kommune ønsker at: • Være en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. • Sikre udvikling af medarbejdere og ledere både fagligt og personligt. • Skabe en fælles kultur i organisationen præget af loyalitet og ejerskab hos den enkelte medarbejder.

Politikken Vejen Kommunes ledelse og samarbejde er baseret på Kommunens værdier:
Nytænkning - vi er nytænkende og ser muligheder.
Anerkendelse - vi er anerkendende i mødet med borgere, samarbejdspartnere og kolleger.
Sammenhæng - vi skaber sammenhæng på tværs og sammen med borgerne.
Ansvarlighed - Vi tager og giver ansvar.

Vejen Kommune tillægger det stor betydning, at der arbejdes med værdierne, således at værdierne får mening, når de gennem dialog og samarbejde får indhold på den enkelte arbejdsplads. Vejen Kommune vil være en rummelig arbejdsplads, hvor der er mulighed for at arbejde på særlige vilkår.

Vejen Kommune lægger igennem MED-systemet vægt på et positivt samarbejde mellem ledere, medarbejdere og de faglige organisationer.
Vejen Kommune vil fremme medarbejdernes ansvarsfølelse og lyst til at tage initiativer.
Vejen Kommune ønsker medarbejdere, der er serviceorienterede i relation til borgere, brugere, kolleger og ledere, og som har lyst og evne til at udvikle opgavernes indhold og den måde, som de løses på.

Vejen Kommune vil styrke samarbejdet på tværs i organisationen.

Implementering Den overordnede personalepolitik udmøntes gennem de øvrige personalepolitikker på konkrete områder.

Godkendt i Hovedudvalget den 21. juni 2011
Godkendt i Økonomiudvalget den 1. maj 2012