Social- og sundhedshjælper - SSH

Fakta

Social- og sundhedshjælperelev i Vejen kommune

Som elev i Vejen kommune, bliver du en del af et netværk, som hver dag arbejder med, at give vores borgere den bedste livskvalitet. Eleverne har et godt fællesskab med hinanden og er en del af fællesskabet på vores praktiksteder.

Der bliver lavet individuelle uddannelses planer med dig i praktikken og du har din egen vejleder. Der er i praktik perioden planlagt undervisning til dig, sammen med dine elev kammerater.

Løn pr. måned:

Lønnen følger gældende overenskomst for social- og sundhedshjælperelever. I nuværende overenskomstperioden er det følgende:

SOSU-hjælperelev: kr. 11.474,83
 

Voksenelevløn:

Vejen Kommune giver voksenelevløn, når man har 1 års relevant erhvervserfaring, indenfor de seneste 4 år.
Der udbetales voksenelevløn såfremt ansøger opfylder nogle bestemte kriterier. Kriterierne er beskrevet i ansøgningsskemaet.

Voksenelevløn udgør i nuværende overenskomstperiode: kr. 20.035,92
Hent ansøgningsskema her

Kørsel:

Der ydes tilskud til befordring i skoleperioder.

Beklædning:

Din praktikplads sørger for beklædning.

Elevmateriale:


Elevmateriale 2019
 
Bilag til elevmateriale 2019 - Samtaletyper
Bilag til elevmateriale 2019 - refleksionsskemaer

Information om praktikken - fra SOSU-skolen

NemKonto og E-boks:

Hvis ikke du er fyldt 18 år ved uddannelsesstart, skal du have oprettet en NemKonto i din bank, da lønnen indsættes her.

For at kunne se dine lønsedler skal man have oprettet sig i E-boks.  

 Link til Youtube - social- og sundhedshjælperuddannelsenLink til Youtube - social- og sundhedshjælperuddannelsen