Hils på vores elever

Her kan du se, hvad vore elever mener om at være elev ved Vejen Kommune.

Simone Bak Mølgaard

Simone Bak Mølgaard
28 år
2. års elev HR - Personale
Uddannelsesbaggrund: HHX fagpakken, IBC Kolding

Mine arbejdsopgaver og uddannelsesforløb

Min uddannelse som kontorassistent med speciale i offentlig administration tager to år. Det første år var jeg i Økonomiafdelingen, og her andet år er jeg i afdelingen for HR - Personale. Rent fysisk er jeg på Rådhuset i Vejen begge år i min uddannelse.

Som andet års elev i HR - Personale, skal jeg sidde som lønkonsulent for forskellige institutioner i kommunen. Jeg kommer rundt til mine kollegaer i den første tid for at blive lært op, og derefter får jeg mine egne ansvarsområder.

Vejen Kommune som arbejdsplads

Vejen Kommune er et godt sted at være elev. Jeg er blevet taget virkelig godt imod lige fra start, også i den nye afdeling. Det er fedt at lære alle i min nye afdeling at kende, og de er rigtig gode til at sætte mig ind i opgaverne. Jeg synes, jeg har de mest fantastiske kollegaer, og jeg nyder hver dag at komme på arbejde.

Hver måned indkaldes første og andet års eleverne til møde med kommunens uddannelsesansvarlige. På møderne bliver der delt informationer, og der bliver taget forskellige emner op.

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål vedr. min uddannelse på sibm@vejen.dk

Jeanett Høgh Olsen

Jeanett Høgh Olsen
29 år
2. års elev  - Borgerservice
Uddannelsesbaggrund: HGV, Vejen Business College

Arbejdsopgaver og uddannelsesforløb

Min uddannelse som kontorassistent med speciale i administration tager to år.

I løbet af de to år har jeg tre skoleophold samt et par ekstra uger med valgfag. Dette foregår på IBC Innovationsfabrikken i Kolding.

Jeg skal arbejde i Borgerservice både 1. og 2. år af min uddannelse. 1. år var i et team med mange spændende opgaver. Blandt andet var jeg på folkeregisteret, hvor jeg sagsbehandlede indrejser og flyttesager. Jeg arbejdede med pas og kørekort, hvor jeg ekspederede borgerne, som kommer her, og derefter behandlede jeg deres sager. Derudover kom jeg ind over rigtig mange områder, som gav mig en meget bred vifte af viden. 

Jeg er her på mit 2. år i Team Kontanthjælp, som arbejder med kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelser.

Team kontanthjælp i Borgerservice står for ydelsesdelen for de borgere som har brug for hjælp til forsørgelse. 

Borgerservice som arbejdsplads

Borgerservice i Vejen er en afdeling, der tager godt imod nye medarbejdere, både elever som jeg selv og nye ansatte generelt. Borgerservice er fyldt med skønne og intelligente mennesker, som alle har medvirket til, at min uddannelse går helt fantastisk.

I Borgerservice får jeg tiden og hjælpen til at lære de nye ting. Jeg bliver tildelt en tilpas mængde ansvar, og får altid hjælp hvis der er noget, der brænder på. Her i Borgerservice føler jeg mig ikke ”bare” som elev, men derimod på lige fod med alle andre.

Hver måned har vi elevmøder for første og andet års elever sammen med Vejen Kommunes uddannelsesansvarlige. Til mødet taler vi blandt andet om, hvordan det går i hinandens afdelinger, og om hvordan det sidste skoleophold er gået.

Har du spørgsmål vedr. min uddannelse, er du velkommen til at kontakte mig på jeos@vejen.dk 

Malene Engelund Østergaard

Malene Engelund Østergaard
38 år
2. års elev - Jobcentret
Baggrund: Tegnsprogstolk, EUD-X, Business College Syd

Mine arbejdsopgaver og uddannelsesforløb

Min uddannelse som kontorassistent med speciale i administration tager to år. Jeg skal være to forskellige steder i løbet af min elevtid.

Jeg er pr. 1. september 2018 startet på Jobcentret i Vejen, hvor jeg skal være det sidste år af min elevtid.

Jobcentret er delt op i teams, og som elev vil man komme rundt i alle teams. Det giver et godt indblik i, hvad Jobcentrets opgave er. Jeg er tilknyttet Team Service, som laver opgaver for de forskellige teams, og så har jeg opgaver for Team Sekretariat.

Mine daglige opgaver er bl.a. at udbetale løntilskud, flekstilskud, kørsel mm. Jeg er tilknyttet Rehabiliteringsteamet, hvor jeg skal være referent. Jeg har også opgaver for Team Sekretariat, hvor jeg er referent på forskellige møder og har flere forskellige administrative opgaver

Jobcentret som arbejdsplads

Jeg følte mig meget hurtigt som en del af teamet på Jobcentret. Der er en god oplæring, og jeg har følt mig meget velkommen her.

Jeg føler mig ikke set på som en elev, men som en kollega i en kollegaflok. Det er en god kollegaflok, og de er meget hjælpsomme og tålmodige, når jeg kommer med alle mine spørgsmål.

Hver måned har vi elevmøder, både for første og andet års elever, sammen med vores uddannelsesansvarlige. Her bliver der drøftet forskellige emner både med og uden vores elevansvarlige.

Har du spørgsmål vedr. min uddannelse er du velkommen til at kontakte mig på maeo@vejen.dk

Annette Bull Hansen

  Annette Bull Hansen
40 år
1. års elev - Social og Ældre
Baggrund: Eud student - fagretning kontor, IBC Kolding

Mine arbejdsopgaver og uddannelsesforløb

Min uddannelse som kontorassistent med speciale i offentlig administration tager to år. Forud har jeg taget en Eud student – fagretning kontor, på IBC Kolding.

Jeg skal være i to forskellige afdelinger, et år ad gangen. Det første år er jeg i Social & Ældre, som er beliggende på Områdekontor Rødding. Næste år skal jeg i HR – Personale, som er på Rådhuset i Vejen. I min elevtid har jeg tre skoleophold plus tre valgfag, som foregår på IBC Innovationsfabrikken i Kolding.

På kontoret i Rødding er jeg ved at komme godt ind i afdelingens opgaver og er også begyndt at sagsbehandle på sager om kropsbårne hjælpemidler. Det er et rigtig spændende emne, hvor jeg skal godt ind i lovgivningen på området. Derudover har jeg haft opgaver med blandt andet at betale regninger, sortere post, møde/kursus booking samt registrere sygemeldinger og timesedler.

Vejen Kommune som arbejdsplads

Vejen Kommune, og i særdeleshed mine kolleger, har taget utrolig godt imod mig – det har haft stor betydning for, at jeg har fået en rigtig god start på mit uddannelsesforløb. Alle på Områdekontor Rødding er meget imødekommende, og jeg føler mig som en del af staben.  

Jeg har også mødt de to andre 1. års elever et par gange, da der er elevmøder hver måned med både 1. og 2. års elever – samt den uddannelsesansvarlige. Samtidig har vi som nye i kommunen også været på relevante kurser i nogle af de systemer, kommunen bruger.

Har du spørgsmål vedr. min uddannelse, er du velkommen til at kontakte mig på abha@vejen.dk

Maiken Nielsen

Maiken Nielsen
27 år
1. års elev  - Borgerservice
Uddannelsesbaggrund: HGV, Vejen Business College

Arbejdsopgaver og uddannelsesforløb

Uddannelsen som kontorelev tager to år.
Jeg skal være i Borgerservice gennem hele min elevtid.

I løbet af de to år skal jeg på skole på IBC Innovationsfabrikken i Kolding.
Der er tre skoleophold og nogle uger med valgfag fordelt på de to år.

Første år af min elevtid indeholder flere forskellige spændende opgaver.
Jeg betjener blandt andet borgerne med pas, kørekort, indrejser og flytninger samt sagsbehandler sagerne efterfølgende. Herudover får jeg også viden omkring vielser, salg af byggegrunde, befordring og forskudsregistrering. 

Borgerservice som arbejdsplads

Borgerservice er et virkelig godt sted at være elev. Man bliver taget godt imod af alle, når man starter, og man er fra start en del af fællesskabet på lige fod med alle andre.

Kollegaerne her er alle intelligente, humoristiske og hjælpsomme.
Man får den nødvendige hjælp og den rette mængde arbejdsopgaver, som man er ansvarlig for.

En gang i måneden afholdes der elevmøder for både 1. og 2. års elever samt den uddannelsesansvarlige. Her drøftes der forskellige emner, eksempelvis skoleophold og hvordan det går i afdelingerne.

Har du spørgsmål til min uddannelse, er du velkommen til at kontakte mig på msne@vejen.dk

Pernille Kammer

Pernille Kammer
31 år
1. års elev  - Børn- og Ungeenheden
Uddannelsesbaggrund: HHX, EUD Student - fagretning kontor IBC Kolding

Arbejdsopgaver og uddannelsesforløb

Min uddannelse som kontorassistent i offentlig administration tager to år. De to år består af praktik og skoleophold på IBC Kolding. Jeg har tre obligatoriske skoleophold og efterfølgende tre valgfag. Mine valgfag har jeg selv haft stor indflydelse på, hvor min praktikvejleder har været med ind over med god vejledning.

Jeg startede som elev den 1. september 2018, hvor mit første år som elev er på BASEN og andet år skal jeg være på jobcentret.

At være elev på BASEN er utrolig spændende, og der er ikke to dage, som er ens. Mine arbejdsopgaver består af at betale regninger til opholdssteder, efterskoler og andre kommuner. Derudover indberetter jeg ferie og sygdom for mine kollegaer og betaler udlæg, som de har i forbindelse med deres daglige arbejde. Der er meget bogføring som elev på BASEN, så det gælder om at være god med tal.

Basen som arbejdsplads

Allerede første dag på arbejde følte jeg mig velkommen. Min praktikvejleder tog rigtig godt imod mig og sørgede for, at jeg fik hilst på alle mine kollegaer og fik en rundvisning i huset. På intet tidspunkt har jeg følt mig som elev, men derimod som en kollega som er en del af temaet.

Jeg startede min første elevtid med en masse kurser, så jeg blev klædt godt på til Vejen Kommunes IT systemer. Udover kurserne, er der altid hjælp at hente ved nogle superbrugere af systemerne, så mit arbejde går aldrig i stå, fordi jeg ikke kan komme videre på grund af min erfaring.

Mine kollegaer er imødekommende og søger også hjælp ved mig, som jeg gør ved dem.

Jeg kan rigtig godt lide den høje arbejdsmoral, der er på BASEN. Alle mine kollegaer arbejder intens på deres arbejdsopgaver, og det smitter af på en positiv måde.

Har du spørgsmål til min uddannelse, er du velkommen til at kontakte mig på peka@vejen.dk