Elevpolitik

Det overordnede formål med arbejdet med elever er:

  • at gøre Vejen Kommune til et attraktivt uddannelsessted, der sikrer, at Vejen kommune kan tiltrække og fastholde kvalificerede kontorelever

Det gøres ved:

  • at give kontoreleverne en attraktiv, bred og faglig god uddannelse, der kan danne basis for en fremtid på arbejdsmarkedet
  • at give kontoreleverne mulighed for et uddannelsesforløb, der tager udgangspunkt i den enkelte, hvor de selv er med til at vælge indholdet
  • at sikre, at alle involverede har den nødvendige viden og indsigt i kommunens ønsker og krav til kontorelevernes ansættelses- og uddannelsesforhold

Klik her og læs elevpolitikken