Social- og sundhedsuddannelsen

Hvordan ved du om social- og sundhedsuddannelsen er noget for dig?

Hør Doris, Joan, Emma og Sif fortælle om hvordan det er at være SOSU-elev i Vejen Kommune og hvorfor de har valgt SOSU-faget.

 

Se dette link - så bliver du lidt klogere på om SOSU-uddannelserne er noget for dig:

Se mere om SOSU-uddannelserne i kampagnen Social + Sundhed

Når der er optag af elever er nedenstående link aktive. Ellers kontakt Line Korsbæk eller Tinna Hørlykke Christensen

Se stillingsopslag - SOSU-assistent-elev i Vejen Kommune

Se stillingsopslag - SOSU-hjælper-elev i Vejen Kommune

Tips og gode råd til at skrive ansøgning

Hvordan kommer jeg i gang?

Hvordan kommer jeg i gang med social- og sundhedsuddannelserne?

Grundforløb 1
Grundforløb 2
Social- og sundhedsuddannelserne

Personlige kompetencer

En uddannelse inden for social- og sundhedsfaget kræver stærke personlige kompetencer. Du skal

 • være nysgerrig.
  have lyst til at lære nyt, at stille spørgsmål og være åben.
 • være refleksiv.
  kunne tænke over en given situation og inddrage teori.
 • kunne indgå i relationer.
  have interesse for andre mennesker, have mod til at være tæt på andre mennesker samt være villig til at arbejde med kommunikation.
 • være empatisk.
  kunne anerkende andres følelser og sætte sig i andres sted.
 • handle etisk korrekt.
  handle ud fra både normer og værdier samt ud fra gældende love og retningslinjer.

 

Praktiksteder i Vejen Kommune

Hvor kan du komme i praktik?

Vejen Kommunes områdecentre fremgår af kortet nedenfor.

Du kan komme i praktik i Glejbjerg, Bække, Holsted, Brørup, Askov, Vejen, Rødding og Jels.

Social- og sundhedshjælper - SSH

Social- og sundhedshjælperelev i Vejen Kommune

Som elev i Vejen Kommune bliver du en del af et vigtigt netværk, som hver dag arbejder med at give vores borgere den bedste livskvalitet. Alle tager ansvar for et godt samarbejde, en konstruktiv dialog og et stærkt fællesskab. Eleverne har både et godt fællesskab med hinanden og er en del af fællesskabet med de fastansatte på vores praktiksteder.

Der bliver lavet individuelle uddannelsesplaner med dig i praktikken, og du har din egen vejleder. I praktikperioden deltager du også i undervisning sammen med de andre elever.

Elevløn

Lønnen følger gældende overenskomst for social- og sundhedshjælperelever.

Elevløn er i nuværende overenskomstperiode: kr. 11.948 pr. måned.

Voksenelevløn

Vejen Kommune udbetaler voksenelevløn, hvis du opfylder en række kriterier ved ansættelsen.

Elever, der påbegynder elevuddannelse pr. 1. januar 2008 eller derefter, som ved elevkontraktens indgåelse er fyldt 25 år og har 1 års relevant beskæftigelse inden for de seneste 4 år, skal aflønnes med voksenelevløn, løntrin 11. Med relevant beskæftigelse forstås i denne sammenhæng, at eleven inden for de seneste 4 år før elevkontraktens indgåelse, har været beskæftiget:

 • Inden for overenskomstens område.
 • Inden for tilsvarende overenskomst i regionerne, de tidligere amter, eller ved selvejende / private plejehjem.
 • Som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område.
 • Som handicaphjælper på voksenområdet, eller
 • I vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet.

Ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes fuldt ud. Ansættelse med mellem 8 og 24 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse medregnes med 50 %. OBS! Det er ikke muligt at få bevilget voksenelevløn, hvis ansøgeren tidligere har været i gang med samme social- og sundhedsuddannelse, men har afbrudt uddannelsen.

Voksenelevløn er i nuværende overenskomstperiode: kr. 20.625 pr. måned

Ansøgning til voksenelevløn

Voksenelev i Vejen Kommune

Hvis du er over 25 år skal du i forbindelse med din ansøgning have udarbejdet en realkompetencevurdering. På Optagelse.dk kan du søge om at få udarbejdet en realkompetencevurdering. Husk at medsende dokumentation for tidligere uddannelse og erhvervserfaring.

Det er Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg, der foretager denne vurdering af dine kompetencer, og de vil derfor indkalde dig til en samtale.

Kørsel

Der ydes tilskud til kørsel (befordring) i skoleperioder.

Beklædning

Din praktikplads sørger for arbejdsbeklædning.

Social- og sundhedsassistent - SSA

Som elev i Vejen Kommune bliver du en del af et vigtigt netværk, som hver dag arbejder med at give vores borgere den bedste livskvalitet. Alle tager ansvar for et godt samarbejde, en konstruktiv dialog og et stærkt fællesskab. Eleverne har både et godt fællesskab med hinanden og er en del af fællesskabet med de fastansatte på vores praktiksteder.

Der bliver lavet individuelle uddannelsesplaner med dig i praktikken, og du har din egen vejleder. I praktikperioden deltager du også i undervisning sammen med de andre elever.

Løn:

Lønnen følger gældende overenskomst for social- og sundhedsassistentelever.

Elevløn er i nuværende overenskomstperiode:

 1. år: kr. 13.173 pr. måned
 2. år: kr. 15.053 pr. måned

Voksenelevløn

Vejen Kommune udbetaler voksenelevløn, hvis du opfylder en række kriterier ved ansættelsen.

Elever, der påbegynder elevuddannelse pr. 1. januar 2008 eller derefter, som ved elevkontraktens indgåelse er fyldt 25 år og har 1 års relevant beskæftigelse inden for de seneste 4 år, skal aflønnes med voksenelevløn, løntrin 11. Med relevant beskæftigelse forstås i denne sammenhæng, at eleven inden for de seneste 4 år før elevkontraktens indgåelse, har været beskæftiget:

 • Inden for overenskomstens område.
 • Inden for tilsvarende overenskomst i regionerne, de tidligere amter, eller ved selvejende / private plejehjem.
 • Som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område.
 • Som handicaphjælper på voksenområdet, eller
 • I vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet.

Ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes fuldt ud. Ansættelse med mellem 8 og 24 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse medregnes med 50 %. OBS! Det er ikke muligt at få bevilget voksenelevløn, hvis ansøgeren tidligere har været i gang med samme social- og sundhedsuddannelse, men har afbrudt uddannelsen.

Voksenelevløn er i nuværende overenskomstperiode: kr. 20.625 pr. måned

Ansøgning til voksenelevløn

Voksenelev i Vejen Kommune

Hvis du er over 25 år skal du i forbindelse med din ansøgning have udarbejdet en realkompetencevurdering. På Optagelse.dk kan du søge om at få udarbejdet en realkompetencevurdering. Husk at medsende dokumentation for tidligere uddannelse og erhvervserfaring.

Det er Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg, der foretager denne vurdering af dine kompetencer, og de vil derfor indkalde dig til en samtale.

Kørsel

Der ydes tilskud til transport (befordring) i skoleperioder.

Beklædning

Din praktikplads sørger for beklædning.

Hvis du ikke er ansat i Vejen Kommune, udbetaler din ansættelsesmyndighed beklædningsgodtgørelse.

Uddannelsesaftale

Ansættelse som social- og sundhedshjælperelev

Vejen Kommune har en samarbejdsaftale med SOSU-skolen i Esbjerg. Vejen Kommune optager nye elever flere gange årligt, og i den forbindelse kan du søge om en uddannelsesaftale og elevplads.

 

Du kan læse mere om de formelle krav på SOSU-skolens hjemmeside.