Social- og sundhedsassistent - SSA

Link til Youtube - video om social og sundhedsassistent

 

Direkte link til stillingsopslag - SOSU-assistent-elev i Vejen Kommune

 

Fakta

Løn pr. måned: Lønnen følger gældende overenskomst for social- og sundhedsassistentelever SSA-elev: 

     - 1. år: kr. 13.123
     - 2. år: kr. 14.996

Voksenelevløn: Vejen Kommune giver voksenelevløn, når man har 1 års relevant erhvervserfaring, indenfor de seneste 4 år. Der udbetales voksenelevløn såfremt ansøger opfylder nogle bestemte kriterier. Kriterierne er beskrevet i ansøgningsskemaet.

Voksenløn udgør i nuværende overenskomstperioden: kr. 20.415 Ansøgningsskema hentes her

Kørsel

Der ydes tilskud til transpor (befordring) i skoleperioder.

Beklædning: Din praktikplads sørger for beklædning.

Hvis ikke du er ansat i Vejen Kommune, udbetaler din ansættelsesmyndighed beklædningsgodtgørelse.