Social- og sundhedsuddannelsen

Hvordan ved du om social- og sundhedsuddannelsen er noget for dig?

Se dette link - så bliver du lidt klogere på om SOSU-uddannelserne er noget for dig:

Se mere om SOSU-uddannelserne i kampagnen Social + Sundhed

Link til SOSU-kampagne

 

I social- og sundhedsuddannelserne er der nogle klare personlige kompetencer, som du som elev skal have eller være parat til at udvikle - det drejer sig om:

 • Er nysgerrig.
  At være interesseret i at lære nyt, at stille undrende spørgsmål og være åben for at gå nye veje i læringsprocesser
 • Er refleksiv.
  At stoppe op, forholde sig til situationen og inddrage teori med henblik på at opnå læring
 • Kan indgå i relationer.
  At have interesse for andre mennesker, mestre hensigtsmæssig adfærd og kommunikation afhængig af situationen
 • Er empatisk.
  At kunne genkende og anerkende andres følelser for dermed at opnå evnen til at sætte sig i andres sted
 • Kan handle etisk.
  At handle fornuftigt og rigtigt ud fra beskrevne normer og værdier og ud fra gældende love og retningslinjer

Som elev i Vejen Kommune, bliver du en del af et netværk, som hver dag arbejder med at give vores borgere den bedste livskvalitet. Eleverne har et godt fællesskab med hinanden og er en del af fællesskabet på vores praktiksteder.

Der bliver lavet individuelle uddannelsesplaner med dig i praktikken og du har din egen vejleder. Der er i praktikperioden planlagt undervisning til dig, sammen med dine elev-kammerater.

 

Direkte link til stillingsopslag - SOSU-assistent-elev i Vejen Kommune

Direkte link til stillingsopslag - SOSU-hjælper-elev i Vejen Kommune

Her kan du se ledige SOSU-elev-stillinger

 

Karrierematch er en del af SOSU-uddannelserne, når du er elev i Vejen Kommune:

www.karrierematch-sosu.dk/

 

Hvordan kommer jeg i gang med social- og sundhedsuddannelserne? 

Grundforløb 1
Grundforløb 2
Social- og sundhedsuddannelserne

Voksenelev

Er du over 25 år - skal du klikke her

Hvor kan du komme i praktik?

Vejen Kommunes områdecentre fremgår af kortet nedenfor.
Det fremgår, at der er områdecentre i Glejbjerg, Bække, Holsted, Brørup, Askov, Vejen, Rødding og Jels.

Oversigtskort med områdecentre