Hils på vores elever

Her kan du se, hvad vore elever mener om at være elev ved Vejen Kommune.


Christine Toft Christensen

  Christine Toft Christensen
30 år
1. års elev - Borgerservice
Baggrund: Eud student - fagretning kontor, IBC Kolding

Arbejdsopgaver og uddannelsesforløb

Min uddannelse som kontorassistent med speciale i administration tager to år.

I de to år uddannelsen varer, er jeg tilknyttet IBC i Kolding. Jeg skal på tre skoleophold, samt have nogle ekstra uger med valgfag.

Jeg skal være hos Borgerservice begge år. Det første år er jeg tilknyttet det team som beskæftiger sig med folkeregister, kørekort, pas, ind- og udrejser. Her lærer jeg både at ekspedere, samt at sagsbehandle efterfølgende. Jeg får også kendskab til byggegrunde, befordring og forskud.

På andet år bliver jeg tilknyttet det team som bl.a. arbejder med enkelt ydelser og pensionstillæg

Borgerservice som arbejdsplads

Fra første arbejdsdag, føler man sig velkommen i Borgerservice. Man får mange informationer og mange forklaringer. Det har været godt for min læring at jeg fra start også har fået lov til at arbejde med sagerne.

Borgerservice rummer mange kloge og dygtige medarbejdere. Alle deler gerne ud af deres viden, lærer fra sig og supplere hinanden. På denne måde får jeg mange nuancerede inputs og bliver dygtigere - hver dag. Jeg kan altid spørge og få hjælp, hvis jeg er i tvivl om noget.

I Borgerservice i Vejen Kommune er man, som elev, på lige fod med alle andre.

Har du spørgsmål vedr. min uddannelse, er du velkommen til at kontakte mig på chrch@vejen.dk

 

Louise Obling Jensen

  Louise Obling Jensen
31 år
1. års elev – Økonomi
Baggrund: Uddannet butiksassistent, Blomstergrossist & HHX international linje – IBC Kolding,

Arbejdsopgaver og uddannelsesforløb

Uddannelsen tager 2 år. Første år skal jeg være i Økonomiafdelingen på rådhuset i Vejen og andet år skal jeg tilbringe i afdeling for Børn & Familie i Brørup.

De første to måneder tilbringer jeg i Indkøbsafdelingen. Derefter resten af året i Økonomiafdelingen i Budget og Regnskab.

Derudover skal jeg i løbet af min uddannelse på skoleophold ved IBC Innovationsfabrikken.

Mine opgaver i indkøb er meget forskellige. Det jeg laver er blandt andet at jeg opretter kontrakter, er med til diverse møder, trækker statistik over kommunens indkøb og besvarer supportmailen.

Økonomi som arbejdsplads

De har alle sammen taget utroligt godt imod mig. Jeg er blevet sat godt ind i tingene, og de har givet sig tid til at forklare mig hvordan det hele fungerer.

Man har følelsen af at der ikke findes nogen dumme spørgsmål, og hvis der er noget jeg er i tvivl om eller ikke helt forstår, giver de sig tid til at sætte mig helt ind i det.

Jeg får mange selvstændige opgaver og har ikke følelsen af at jeg får ”elev-opgaver”. I stedet sidder jeg på en rigtig arbejdsplads med rigtige opgaver på lige fod som mine kollegaer.

Kollegaerne er alle sammen rigtig søde, og det der kom bag på mig var, at man i pausen ikke sidder begravet i sin mobil. Alle sidder og snakker og hygger sig.

Hver måned har vi elevmøder, hvor vi mødes og snakker om hvordan det går. Det er både 1 års og 2 års elever der mødes.

Har du spørgsmål vedr. min uddannelse, er du velkommen til at kontakte mig på lojen@vejen.dk

 

Pernille Kammer

Pernille Kammer
32 år
1. års elev  - Børn- og Ungeenheden
Uddannelsesbaggrund: HHX, EUD Student - fagretning kontor IBC Kolding

Arbejdsopgaver og uddannelsesforløb

Min uddannelse som kontorassistent i offentlig administration tager to år. De to år består af praktik og skoleophold på IBC Kolding. Jeg har tre obligatoriske skoleophold og efterfølgende tre valgfag. Mine valgfag har jeg selv haft stor indflydelse på, hvor min praktikvejleder har været med ind over med god vejledning.

Jeg startede som elev den 1. september 2018, hvor mit første år som elev er på BASEN og andet år skal jeg være på jobcentret.

At være elev på BASEN er utrolig spændende, og der er ikke to dage, som er ens. Mine arbejdsopgaver består af at betale regninger til opholdssteder, efterskoler og andre kommuner. Derudover indberetter jeg ferie og sygdom for mine kollegaer og betaler udlæg, som de har i forbindelse med deres daglige arbejde. Der er meget bogføring som elev på BASEN, så det gælder om at være god med tal.

Basen som arbejdsplads

Allerede første dag på arbejde følte jeg mig velkommen. Min praktikvejleder tog rigtig godt imod mig og sørgede for, at jeg fik hilst på alle mine kollegaer og fik en rundvisning i huset. På intet tidspunkt har jeg følt mig som elev, men derimod som en kollega som er en del af temaet.

Jeg startede min første elevtid med en masse kurser, så jeg blev klædt godt på til Vejen Kommunes IT systemer. Udover kurserne, er der altid hjælp at hente ved nogle superbrugere af systemerne, så mit arbejde går aldrig i stå, fordi jeg ikke kan komme videre på grund af min erfaring.

Mine kollegaer er imødekommende og søger også hjælp ved mig, som jeg gør ved dem.

Jeg kan rigtig godt lide den høje arbejdsmoral, der er på BASEN. Alle mine kollegaer arbejder intens på deres arbejdsopgaver, og det smitter af på en positiv måde.

 

Annette Bull Hansen

  Annette Bull Hansen
41 år
2. års elev - HR og Personale
Baggrund: Eud student - fagretning kontor, IBC Kolding

 

Arbejdsopgaver og uddannelsesforløb

Min uddannelse som kontorassistent med speciale i offentlig administration tager to år. Forud har jeg taget en Eud student – fagretning kontor, på IBC Kolding.

Det første år var jeg i Social og Ældreafdelingen, hvor jeg hovedsageligt beskæftigede mig med personlige hjælpemidler. Mine arbejdsopgaver var blandt andet at behandle ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler, betale regninger og sortere post. Social og Ældre er beliggende på Områdekontor Rødding, som er et rigtig dejligt sted at være, alle er søde og imødekommende.

Nu på mit andet år er jeg i HR og Personale, hvor jeg primært lærer at lave løn til medarbejdere i kommunen. Det er et spændende område, men også udfordrende. Der er utrolig mange ting man skal ind i for at arbejde som lønkonsulent. Jeg har fået tildelt mine egne områder som jeg laver løn til, og står selv for al kontakt og arbejde for de pågældende institutioner.

Jeg har nu været på to ud af tre obligatoriske skoleophold og har haft de tre valgfag jeg har valgt. Det ene valgfag var EU, som er en studietur til Bruxelles, hvor vi bl.a. så Europa parlamentet. Det var en super god og spændende tur, både fagligt og socialt. Mine arbejdsopgaver og uddannelsesforløb

 

Vejen Kommune som arbejdsplads

Vejen kommune er en rigtig god arbejdsplads. Både i den første afdeling og min nuværende afdeling er jeg blevet taget rigtig godt imod. Man kommer hurtigt til at føle sig som en ligeværdig medarbejder. Undervejs er der stor fokus på trivsel og læring, så man hele tiden får de udfordringer man er klar til. I personaleafdelingen er alle rigtig gode til at hjælpe hinanden, og der er et godt sammenhold.

En gang i måneden er der elevmøde, hvor vi elever mødes med den overordnede uddannelsesansvarlige. Her snakker vi om hvordan det går i vores afdelinger og om skoleforløb, hvis vi har været afsted på skole. Det fungerer rigtig godt og som 2. års elev kan man hjælpe og vejlede 1. års eleverne i forhold til fx deres forestående skoleophold, som de daværende 2. års elever også gjorde da jeg selv var 1. års elev.

Har du spørgsmål vedr. min uddannelse, er du velkommen til at kontakte mig på abha@vejen.dk

 

Maiken Nielsen

Maiken Nielsen
27 år
2. års elev  - Borgerservice
Uddannelsesbaggrund: HGV, Vejen Business College

Arbejdsopgaver og uddannelsesforløb

Uddannelsen som kontorelev tager to år.
Jeg skal være i Borgerservice gennem hele min elevtid.

I løbet af de to år skal jeg på skole på IBC Innovationsfabrikken i Kolding.
Der er tre skoleophold og nogle uger med valgfag fordelt på de to år.

Første år af min elevtid indeholder flere forskellige spændende opgaver.
Jeg betjener blandt andet borgerne med pas, kørekort, indrejser og flytninger samt sagsbehandler sagerne efterfølgende. Herudover får jeg også viden omkring vielser, salg af byggegrunde, befordring og forskudsregistrering. 

Borgerservice som arbejdsplads

Borgerservice er et virkelig godt sted at være elev. Man bliver taget godt imod af alle, når man starter, og man er fra start en del af fællesskabet på lige fod med alle andre.

Kollegaerne her er alle intelligente, humoristiske og hjælpsomme.
Man får den nødvendige hjælp og den rette mængde arbejdsopgaver, som man er ansvarlig for.

En gang i måneden afholdes der elevmøder for både 1. og 2. års elever samt den uddannelsesansvarlige. Her drøftes der forskellige emner, eksempelvis skoleophold og hvordan det går i afdelingerne.

Har du spørgsmål til min uddannelse, er du velkommen til at kontakte mig på msne@vejen.dk