Elevuddannelsesplan

Det overordnede mål for den praktiske del af kontoruddannelsen af elever i kommunen er, at eleven opnår viden om og færdigheder i kontorfaget, således at eleven efter endt uddannelse selvstændigt kan udføre almindeligt forekommende kontormæssige funktioner.

Læs Uddannelsesplanen for elever i administrationen