Kontorelever

Som elev i Vejen Kommune får du en bred og alsidig uddannelse. Uddannelsen tager to år og veksler mellem teori på skole og praksis i to forskellige afdelinger i Vejen Kommune. Du afslutter uddannelsen med en fagprøve.

Bliv elev i Vejen Kommune

Vejen Kommune ansætter hvert år to kontorelever, der begynder den 1. september. Som elev kommer du til at arbejde i to forskellige afdelinger - et år ad gangen. 

Stillingerne opslås i januar/februar.

Hils på vores elever

Malene Sindholm Hansen

Den 1. september 2021 startede jeg på den 2-årige uddannelse til kontorassistent med speciale i offentlig administration som voksen elev, hos Borgerservice i Vejen Kommune.
Læs Malenes fulde beskrivelse

 

Mette Jensen

Den 1. september 2022 startede jeg i Økonomiafdelingen som kontorassistent elev med speciale inden for offentlig administration som første års elev. Mit andet år tilbringer jeg hos HR og Personale.
Læs Mettes fulde beskrivelse

 

Nadine Schwarz Nikolajsen

Den 1. september 2023 startede jeg min 2-årige uddannelse, som kontorelev med speciale i offentlig administration. I min elevtid er jeg første år i afdelingen Teknik & Miljø, team Administration og Kørsel på Vejen Rådhus. I mit andet uddannelsesår, skal jeg til afdelingen Børn, PPU & Sundhedsplejen på områdekontoret i Brørup.
Læs Nadines fulde beskrivelse

 

Simone Krat Østergaard

Den 1. september 2023 startede jeg som førsteårs-elev som kontorassistent med speciale i offentlig administration ved Ældre & Rehabilitering på områdekontoret i Rødding.
Læs Simones fulde beskrivelse

Hvad tilbyder vi vores administrative elever

I Vejen Kommune bliver du en del af spændende arbejdsfællesskaber, hvor fagligheden er i højsæde, og hvor du får rig mulighed for udvikling. Du får en solid allround kontoruddannelse, hvor du bl.a. får indblik i mange forskellige arbejdsopgaver. Du vil bl.a. lære om det politiske system, gældende regler, GDPR, sagsbehandling, borgerkontakt og økonomiopgaver, udover almen administrative opgaver, hvor der også altid er plads til ad hoc-opgaver.

Du kommer bl.a. til at arbejde med:

 • Regnskab og budget
 • Sekretariatsbetjening
 • Betjening af borgere
 • Personaleadministration
 • Sagsbehandling
 • Projektarbejde
 • Mødebooking og –planlægning
 • It-opgaver
 • Udarbejdelse af dagsordner og referater
 • Andre administrative opgaver

Vi vil forsøge at tilpasse opgaverne til dine interesser og kompetencer, samtidig med at vi meget gerne vil lære dig en hel masse.

Fællesskab med de øvrige kontorelever

Du får et godt sammenhold med de øvrige kontorelever. Der er hele tiden fire elever – to andetårs elever og to førsteårs elever. Alle elever mødes bl.a. en gang om måneden og drøfter emner i forbindelse med det at være elev.

Vejen Kommune som arbejdsplads

I Vejen Kommune lægger vi vægt på at være en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejdere og ledere har gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Vi har fokus på det gode samarbejde, også på tværs i organisationen, og vægter det arbejdsmæssige fællesskab højt.

Praktikplan

Som elev skal du være i to forskellige afdelinger – et år i hver, så du får mulighed for at prøve forskellige arbejdsområder. Du får en individuel praktikplan, der gælder for hele praktikperioden. Den giver en overordnet beskrivelse af dine opgaver og er med til at sikre, at alle uddannelsens praktikmål bliver opfyldt.

Elevansvarlige

Som elev bliver du tilknyttet en elevansvarlig kollega, der vil sikre, at du får det bedst mulige uddannelsesforløb.

Den elevansvarlige har ansvaret for dit uddannelsesforløb i afdelingen og for din faglige oplæring og personlige udvikling, og vil sørge for, at du får en god modtagelse og kommer godt på plads på din nye arbejdsplads.

Det sikrer, at du hurtigt bliver en del af teamet i afdelingen og kommer godt i gang med selvstændige opgaver.

Når du er færdiguddannet

Hvis du bliver ansat i Vejen Kommune efter din uddannelse, er der mange muligheder for at videreuddanne dig. Uddannelsen er ligeledes et godt springbræt til både at få job i andre offentlige og private virksomheder.

Formelle krav til uddannelsen

Du skal inden 1. september 2023 have afsluttet og bestået et af følgende grundforløb:

 • EUX eller HHX fra en handelsskole.
 • En gymnasial uddannelse (STX, HF, HTX), som er suppleret med en EUD-Student med kontor som fagretning.
 • For at din HG-uddannelse er adgangsgivende, skal der øverst på dit eksamensbevis stå anført ”Offentlig administration”.
 • Er/var du over 25 år, da du påbegyndte EUD-S eller EUX, skal du medsende din Realkompetencevurdering (RKV).
Ansættelse og løn

Du ansættes på 37 timer.

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Er du over 25 år, eller bliver du det i løbet af din uddannelse, får du voksenelevløn.

Skoleophold

Den teoretiske del af uddannelsen vil foregå på IBC i Kolding.

Du kan læse mere om det her:

Offentlig administration - IBC International Business College