Kontorelever

Som elev i Vejen Kommune får du en bred og alsidig uddannelse. Uddannelsen tager 2 år og veksler mellem teori på handelsskole og praksis og afsluttes med en fagprøve.

Uddannelsesperioden, som normalt påbegyndes 1. september, sammensættes således:

1 elev i Borgerservice 1 elev i turnusordning.

Skoleundervisning består af 15 uger, bestående af 9 ugers obligatoriske specialefag, 5 ugers bundne valg-/specialefag samt 1 uge til fagprøven.