Job i Vejen Kommune

Socialrådgiver eller socialformidler til Handicap og Psykiatri - en fast stilling og et vikariat

Ansøgningsfrist: 13. april 2020

Er du en af de 2 nye kolleger vi søger til en fast stilling og til et vikariat i Handicap og Psykiatri?

 

Er du uddannet socialrådgiver eller socialformidler med kendskab til servicelovens voksenbestemmelser? Har du erfaring som socialrådgiver eller socialformidler i en kommune? Har du mod på nye udfordringer og brænder for Handicap og Psykiatri området? Så er du måske lige en af de kollegaer vi søger. 

Fast stilling:

Da en kollega har søgt nye udfordringer, søger vi en ny kollega til en 37 timers stilling pr. 1. april 2020 eller snarest derefter. Stillingen er placeret primært på psykiatri området, og du skal derfor brænde for og have lyst til, at arbejde med denne målgruppe.

Arbejdsområdet vil primært være indenfor servicelovens §§ 85, 103, 104, 107, 108, 109 og 110. Derudover ydes der råd og vejledning i forhold til lovgivningen generelt.

Har du kendskab til at arbejde med forsorgs/krisecenter sager og/eller socialt frikort, vil dette vægtes positivt. 

Vikariat:

Vi har travlt og søger derfor en ny kollega til et 34 timers vikariat pr. 1. april 2020 eller snarest derefter i foreløbigt 6 mdr. 

Arbejdsområdet vil primært bestå i at håndter ny ansøgninger på § 85 socialpædagogisk støtte både indenfor handicap og psykiatri området, lave Voksen udredninger (VUM), træffe afgørelser, udarbejde § 141 handleplaner, afholde opfølgningsmøder/statusmøder på § 85 både internt i kommunen og i eksterne kommuner, lave opfølgning på § 100 merudgifter og ad hoc opgaver. Det vil vægte positivt, hvis du har kendskab til arbejdet med §§ 85 og 100 jf. Serviceloven.

Hvem er vi?

Handicap og Psykiatri består af i alt 13 medarbejdere, hvoraf 8 af disse udgør voksenteamet, der varetager den samlede sagsbehandling på voksenhandicap- og psykiatriområdet. Herudover består afdelingen af et børnehandicap team med 5 medarbejdere, der bl.a. varetager sagsbehandling og beregning af tabt arbejdsfortjeneste samt merudgifter og ledsagerordning for både børne- og voksenområdet. 

Vi er en udviklingsorienteret afdeling, hvor der er fokus på udvikling af en fælles faglig kvalitet i sagsbehandlingen, ligesom der er stor fokus på at sikre sammenhængende forløb for den enkelte borger på tværs af afdelinger. Vi arbejder målrettet med den rehabiliterende tankegang med fokus på borgerens egne ressourcer i opgaveløsningen.  

Vejen Kommune arbejder ud fra NASA principperne, og ud fra en fælles faglig tilgang.

Nytænkning

Anerkendende

Sammenhæng

Ansvarlighed

I Handicap og Psykiatri dokumentere vi primært i KMD NEXUS og i ACADRE på § 100 merudgifter.

Vi har brug for, at du

 • har en uddannelse som socialrådgiver eller socialformidler med erfaring på området
 • måske allerede har erfaring med voksenudredningsmetoden (VUM) og/eller § 100 merudgifter
 • har et positivt menneskesyn, er god til at se ressourcer og arbejder med en anerkendende tilgang
 • kan lide at arbejde proces- og udviklingsorienteret og påtage dig en selvstændig og koordinerende rolle i det fagprofessionelle samarbejde
 • har gode kompetencer til at vejlede og kommunikere med vores borgere mundtligt som skriftligt
 • er serviceminded, beslutningsdygtig og kan prioritere i en travl dagligdag
 • at du har kørekort  

Vi kan tilbyde

 • et udfordrende og varieret job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • mulighed for at have indflydelse på tilrettelæggelse af opgaver, indsats og indhold i jobbet
 • gode muligheder for løbende faglig sparring
 • en uformel omgangstone, hjælpsomhed og muligheder for at præge en kultur i et team, hvor trivsel, faglighed og etik vægtes højt

Løn i forhold til gældende overenskomst for socialrådgivere eller socialformidlere med den forhandlingsberettigede organisation. 

Arbejdspladsen er fysisk placeret på Områdekontor Brørup, Stadionvej 15, 6650 Brørup.   

Har du spørgsmål i forhold til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Leder af Myndighed Handicap og Psykiatri Lene Beck Kristensen på mail LEBK@vejen.dk, på telefon: 79966401 eller mobil 30 17 08 51.  

Der vil blive indhentet straffeattest samt reference forinden ansættelse, medbring derfor kontaktoplysninger på en referenceperson til jobsamtalen. 

Du bedes notere i ansøgningen, hvilken stilling du søger.  

Ansøgningsfristen er mandag d 13. april 2020 kl 23.59.

Send ansøgningen ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Vigtigt: søg venligst via Vejen Kommunes hjemmeside. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. 

Overvejer du at flytte til Vejen? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på http://flyttilvejen.dk

Send ansøgning