Job i Vejen Kommune

Administrativ elev i Teknik & Miljø og Økonomi

Ansøgningsfrist: 30. januar 2020

 

Uddannelse med fremtid -

 

 Ønsker du en uddannelse med afveksling og udfordringer så kig her:

  

Vi søger pr. 1. september 2020 en elev til Teknik & Miljø og Økonomi

 

Elevtiden er to år og består dels af en praktisk, dels af en teoretisk del.

 

Den praktiske del af uddannelsen vil blive tilrettelagt sådan:

 

Et år i Teknik & Miljø og et år i Økonomi

 

Teknik & Miljø

Får du kendskab til de mange opgaver, der ligger i afdelingen. Du vil få mulighed for at arbejde selvstændigt og i et samarbejde med kolleger med de opgaver, der vil blive stillet i elevtiden. Vi er en afdeling på 80 medarbejdere med mange forskellige arbejdsopgaver, hvor der er fokus på god kommunikation og servicering af kommunens borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere.

 

Af opgaver du vil komme til at beskæftige dig med, kan blandt andet nævnes:

 

Økonomi (betaling af regninger, udarbejdelse af budgetter, regnskabsopfølgning m.v.)

Indberetning til Bygnings- og Boligregisteret (BBR)

Sekretariatsopgaver herunder journalsystem, kvalitetssikring af dagsordenpunkter, personaleadministration m.v.

Håndtering af borgerhenvendelser

Jordforsyning herunder salg af grunde, jordudlejning, stadepladser.

Fleksibel buskørsel

Driftweb – Giv et praj til kommunen

Renoweb - Affaldsordninger fra husstande – herunder borgerhenvendelser m.v.

Matrikulære opgaver (arealsager)

Administrative opgaver i driften Vej, Park & Genbrug

Rottebekæmpelse (håndtering af borgerhenvendelser i selvbetjeningsløsning)

 

Økonomi:

Afdelingen består af tre teams, hvor du vil få rig mulighed for at berøre mange aspekter af de forskellige økonomifunktioner.

 

Regnskab

I Regnskab beskæftiger du dig med bogføring af f.eks. bankkonti, afstemning af bankkonti/mellemregningskonti, moms, kontroller, økonomisystemet, servicebesøg på kommunens institutioner mv.

 

Indkøb

I Indkøb beskæftiger du dig f.eks. med et udbuds mange faser, administration af indkøbsaftaler, kontraktindgåelse, e-handel og controlling.

 

Budget

I Budget beskæftiger du dig med budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsafslutning samt en række forskellige analyser og projekter.

 

Den teoretiske del vil foregå på IBC i Kolding.

 

Du skal inden start opfylde overgangskravene til kontoruddannelsen med speciale offentlig administration. Dette kan ske via et grundforløb (hg2, hgv, hgs) fra en handelsskole, hvor der øverst på beviset står offentlig administration.

 

Har du en studentereksamen (hf, stx, htx), skal denne være suppleret med en EUD-student med fagretning kontor. Disse uddannelser kan gennemføres på IBC.

 

En EUX fra en handelsskole giver uanset fagretning også adgang til elevuddannelsen hos os.

 

Har du en hhx kan du starte i elevpladsen uden at skulle supplere den, da elevpladsen vi tilbyder starter 01.09.2020.

 

Er du over 25 år, når du starter på EUD-student eller EUX, skal du have foretaget en realkompetencevurdering, der afgør længden på din elevtid. HHX elever der ved starten den 01.09.2020 er over 25 år skal ligeledes have gennemført en realkompetencevurdering. Hg elever skal ikke have foretaget realkompetencevurderinger.

 

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingerne kan du kontakte uddannelsesansvarlig Frida Hansen, tlf. 79 96 61 71 eller e-mail fdh@vejen.dk

 

Søg stillingen online ved at bruge knappen ”send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
 

Ansøgningsfrist: Torsdag den 30. januar 2020 kl. 8.00. Samtaler forventes afholdt i uge 8.

 

Se mere om elevuddannelsen i Vejen Kommune på

http://vejen.dk/job/kommunen-som-arbejdsplads/elever/kontorelever hvor du også kan møde vores nuværende elever og https://www.facebook.com/VejenKommune/ hvor du kan se en video med vores nuværende elever.

 

 

 

 

 

 

 

 

Send ansøgning