Job i Vejen Kommune

Fantastiske kollegaer mangler kollega, er det dig vi søger efter?

Ansøgningsfrist: 21. november 2019

 • Hos os har vi fokus på trivslen og det gode arbejdsmiljø med kollegaerne og ledelsen.

Kærdalen Plejecenter ligger i hjertet af Vejen Kommune. Centeret er lyst og venligt med en dejlig stemning og positiv og anerkendende kultur.

Trives du med Dagvagt, så har Kærdalen Plejecenter 1 ledig SSA stilling.

Afdelingen er et alment boligafsnit. I afdelingen bor raske, syge og demente ældre. Der er fokus på tæt samarbejde mellem sygeplejersker, SSA og SSH i arbejdet med den enkelte og dennes pårørende.

Vi har fokus på, at vi i mødet med den enkelte borger og deres pårørende formår at se, høre og lytte til den enkelte og derigennem skabe optimale muligheder for et godt hverdagsliv med ligeværdigt samarbejde hvor værdierne som tillid, åbenhed og respekt er i højsæde.

Der ligges vægt på høj grad af medansvar og medindflydelse i hverdagen og i dagligdagens opgaveløsning. Der er masser og spændende, yderst varierende SSA opgaver. Vi arbejde meget på at SSA personalet bliver klædt godt faglig på til fremtidige opgaveløsninger. Der er forum hvor SSA mødes til faglig udvikling og sparring.

Vi er optaget af trivslen og lægger vægt på at støtte hinanden og ”at spille hinanden gode”. Vi arbejder med en anerkendende, åben og nysgerrig tilgang til det, vi begiver os ud i og griner gerne sammen og af os selv.

 I Afdeling Sløjfen er stillingen på 30 - 32 timer pr. uge hvor der arbejdes hver tredje weekend og 1 ekstra over 12 uger. Afdelingen har 20 fantastiske beboere fordelt på 2 etager.

 I Vejen kommune arbejder vi med FÆLLES FAGLIGHED, som udmøntes gennem Vejen Kommune Værdier: Nytænkning, Ansvarlighed, Sammenhæng og Anerkendelse.

 

Vel vidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du:

 • Er uddannet SSA.
   
 • Har en bred faglig erfaring og kan medvirke til håndtering af en foranderlig og uforudsigelig hverdag i et fagområde med skift i opgavemængde og sammensætning.
   
 • Arbejder selvstændigt i en foranderligt og uforudsigelig hverdag.
   
 • Har et positivt livssyn og en anerkendende tilgang til borgere, pårørende, kollegaer og leder og kan bidrage til et godt arbejdsmiljø.
   
 • Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende og ser udfordringer i at være sparringspartner for dine kolleger i forhold til de problemstillinger, de måtte komme i.
   
 • Indgår i et tæt samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere.
   
 • Har fokus på kerneopgaven og løsning af denne på et faglig højt niveau.
   
 • Du har unikke samarbejdsevner i forhold til forskelligartede borgere.
   
 • Er robust og har et stabilt fremmøde.
   
 • Har flair for IT og at dokumentation i omsorgssystemer Nexus falder dig naturligt som en del af det daglige arbejde og du er mundtligt velfunderet.

 

Vi tilbyder…

 • Faglig & personlig udvikling.
 • Grundig introduktion og individuel oplæring.
 • Gode kolleger, der sammen løser dagens udfordringer.
 • Et arbejdsfællesskab på tværs af organisationen med respekt og høj faglighed.
 • En arbejdsplads med plads til forskellighed og humor.
 • En gruppe kollegaer, der er positive og fleksible i samarbejde og omgang med hinanden, og er motiverede for arbejdet.
 • Løbende kompetenceudvikling.
   

Stillingerne ønskes besat fra 1. januar 2020 eller efter aftale. 

Ønskes yderligere informationer kontaktes leder Jeanette Ringnér på tlf. 3017 0462 eller på mail: jear@vejen.dk du er også meget velkommen til at besøge os.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. I din ansøgning bedes du opgive 2 reference personer.

Frist for ansøgningen er den 21. november 2019 Ansættelsessamtaler afholdes i uge 48. 

Dine løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Såfremt du ikke er ansat i Kommunen, vil der være en prøvetid på 3 måneder.

Send ansøgningen ved at bruge knappen ”send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.

 

 

Send ansøgning