Job i Vejen Kommune

Er du den afdelingschef, der kan løfte sundhedsindsatsen og den tværgående sammenhængskraft til næste niveau? - genopslag

Ansøgningsfrist: 28. oktober 2019

I Vejen Kommune har vi indledt en spændende organisatorisk udvikling, der bl.a. indebærer nye afdelinger. Sundhed og Sammenhæng er én af de nye afdelinger og Vejen Kommune søger hertil en afdelingschef med sundhedsfaglig indsigt, tværfagligt udsyn, processuelle kompetencer og modet til at udfordre ’plejer’. Afdelingschefen skal stå i spidsen for videreudvikling af sundhedsområdet og for, at tværgående sammenhæng er et vedvarende fokus i hele organisationen.

Ny afdeling – men et solidt afsæt og en stor ambition om at skabe endnu mere sammenhæng

Sundhed og Sammenhæng er pr. 1. oktober 2019 én af ti afdelinger under Direktionen og med reference til Kommunaldirektøren. Afdelingen bliver sammensat af eksisterende enheder og personalegrupper og kommer til at bestå af Livsstil, Træning, Tandplejen og et sekretariat:

- Livsstil: Forløbsprogrammer, forebyggelse af (gen)indlæggelser samt sundhedsfremmende og forebyggende indsatser målrettet søvn, kost, ensomhed, mental sundhed, fysisk sundhed mv.

- Træning: Genoptræning, vedligeholdende træning, vederlagsfri fysioterapi mv.

- Tandplejen: Børne- og ungdomstandpleje, inkl. tandregulering og omsorgstandpleje.

- Sekretariat: Administrative opgaver, analyseopgaver, procesfacilitering, rusmiddelindsats, forløbskoordination mv.

Som afdelingschef får du det strategiske, faglige, økonomiske, administrative og personalemæssige ansvar for Sundhed og Sammenhæng. Du får følgeskab af tandlæger, tandplejere, tandteknikere, klinikassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, diætister, sundhedscoaches, en socialrådgiver, en rusmiddelkonsulent, forløbskoordinatorer, en koordinator for frivillighed, konsulenter og administrative medarbejdere – i alt knap 100 medarbejdere og tre ledere fordelt på tre matrikler.

Enhederne i den nye afdeling har på hvert sit felt erfaring, ligesom der i hele Vejen Kommune er fokus på at bringe forskellige fagligheder i spil, når der sammen med borgeren skal skabes det bedste udgangspunkt for dennes videre færden og udvikling. Det tværgående samarbejde om fælles løsninger kalder vi ’fælles faglighed’, hvor vi med afsæt i den enkelte borger kommunikerer, koordinerer og inddrager hinandens fagligheder.

Afsættet for Sundhed og Sammenhæng er således solidt, men vi vil mere til gavn for borgerne. Vi er klar til næste niveau, hvor Vejen Kommune bliver en endnu stærkere medspiller i det nære sundhedsvæsen og hvor tværfaglige indsatser internt i kommunen og på tværs af kommune, region og private aktører bliver en naturlighed. Som afdelingschef får du på den længere bane en stor rolle i at skabe et stærkere fundament for det. På den korte bane er det med en ny afdeling en primær opgave for dig at udvikle og fundere Sundhed og Sammenhæng, så formål, opgaver, ansvar, struktur og samarbejdsflader er tydelige og har opbakning internt i, men også omkring afdelingen.

Involvering – indad, udad og på tværs

Sundhedsindsatsen i Vejen Kommune har såvel sundhedsfaglig bredde som tyngde. Her får du som afdelingschef en central opgave i at sætte yderligere retning og - sammen med og via ledere og medarbejdere - at skabe endnu mere fremdrift i arbejdet for borgernes sundhed. Sundhedsfremmende og forebyggende borgerforløb og udvikling af de kommunale indsatser under sundhedsaftalen er målrettede fokusområder. De fokusområder skal styrkes, så borgernes sundhed fremmes, sundhedsmæssige udfordringer forebygges/adresseres hurtigt og så behandling sker i nærmiljøet. Her er foreningslivet, frivillige, Almen Praksis, Regionen m.fl. centrale samarbejdspartnere og du skal som afdelingschef gå forrest i involverende processer, så det nære sundhedsvæsen er et sammenhængende sundhedsvæsen. 2

Ligeledes går du som afdelingschef forrest i involverende processer internt i organisationen med henblik på cementering af fælles faglighed. Det vil sige, at du kontinuerligt tilskynder til tværfaglig koordinering – både generelt og især i sager, hvor borgerne oplever udfordrende livsbetingelser. Her er målet, at borgerne inddrages og tager et ansvar, der fører til deres højest opnåelige niveau af livsmestring og tilknytning til arbejdsmarkedet. Som afdelingschef for Sundhed og Sammenhæng skal du iværksætte og understøtte processer og resultater, der bygger på relationer og samarbejde. Du skal således medvirke til at sætte turbo på et endeligt opgør med silotænkning på alle niveauer.

I din involvering indad, udad og på tværs har du som afdelingschef et fast blik på udviklingsmuligheder og nye mål for Vejen Kommune.

Vi respekterer og udfordrer hinanden

Som afdelingschef bliver du en del af Chefforum med fagligt dygtige og gode kolleger. Blandt cheferne kan du som afdelingschef profitere af kollegernes erfaring og sparring. Vi respekterer hinandens ledelsesrum og har samtidig modet til at blande os for at løfte hinanden. Det mod skal du også have i forhold til kollegerne, men også i forhold til medarbejdere og topledelse, lige såvel som du har modet til at udfordre eksisterende tænkemåder og strukturer, så opgaveløsningen kontinuerligt er effektiv, af høj kvalitet og med den ønskede effekt. Du kan læse mere om opgaver og forventninger til kompetencer i jobprofilen.

Ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat den 1. januar 2020.

Stillingen besættes på overenskomstmæssige vilkår efter konkret forhandling.

Ansættelsesforløb

Der er ansøgningsfrist mandag den 28. oktober 2019 kl. 8.00.

Vi foretrækker, at du søger stillingen online via vores hjemmeside ved at bruge knappen "Send ansøgning". Husk at vedhæfte ansøgning og CV samt andre relevante bilag.

Ansættelsesudvalget består af Kommunaldirektøren, en chefkollega, en leder, to medarbejdere og en tillidsrepræsentant.

Første samtalerunde er onsdag den 6. november 2019. Anden samtalerunde er onsdag den 20. november 2019.

Mellem første og anden samtalerunde gennemføres en test. Der forventes telefonisk tilbagemelding på testresultatet mandag den 11. november 2019. Desuden vil der være en 1:1 samtale mellem Kommunal-direktøren og kandidater, der går videre til anden samtalerunde torsdag den 14. november 2019.

Spørgsmål vedrørende stillingen

Interesserede er velkomne til at kontakte Kommunaldirektør Ole Slot på. tlf. nr. 30 17 09 00 eller arbejdsmarkedschef Anneth Jensen på tlf. nr. 30 58 81 25 for at høre nærmere om stillingen og drøfte personlige kvalifikationer mv. i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Overvejer du at flytte til Vejen? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på https://boivejen.inst.vejen.dk/

Om Vejen Kommune

Vejen Kommune er en del af Trekantområdet og er centralt placeret mellem naboerne Kolding i øst og Esbjerg i vest. Med knap 43.000 indbyggere er Vejen en mellemstor kommune med brede og veldrevne servicetilbud. Vejen Kommune prioriterer både drift og udvikling for at sikre, at kommunen forbliver en veldrevet kommune. Visionen for kommunen er at være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Målet er at gøre en positiv forskel for borgerne.

Aktuelt har Vejen Kommune et centralt fokus på effektiv administration, kerneopgaven, det tværgående samarbejde og den attraktive arbejdsplads.

Vejen Kommune er pr. 1. januar 2020 en røgfri arbejdsplads.

Som organisation er Vejen Kommune karakteriseret ved en flad struktur med tre ledelseslag med korte beslutningsgange og med fokus på et tæt samspil de organisatoriske niveauer imellem.

I Vejen Kommune er ledelse en prioritet og der er forventninger til kommunens ledere. Ledelse er i høj grad værdibaseret:

- Nytænkning. Fordi det er sådan, vi lykkes.

- Anerkendelse. Fordi vi ser forskellighed som en styrke.

- Sammenhæng. Fordi vi tror på værdien af at skabe sammen med kollegaer, borgere og virksomheder.

- Ansvarlighed. Fordi det fremmer resultater og arbejdsglæde.

Lederne er ledere for egen enhed og for Vejen Kommune som helhed. Derfor tager ledere ansvar for både det lille fællesskab og det store fællesskab. Derudover er medarbejdere og ledere en del af det mangfoldige fællesskab sammen med borgere, frivillige, foreninger og virksomheder. Ledere tager derfor ansvar for at invitere borgere, frivillige, foreninger og virksomheder til en aktiv rolle i det mangfoldige fællesskab for sammen med dem at skabe velfærd.

 

Send ansøgning