Job i Vejen Kommune

Vejleder søges til Socialpsykiatrien i Vejen Kommune

Ansøgningsfrist: 23. august 2019

Vores nuværende medarbejder har fået anden opgave, og derfor søger vi en vejleder til § 85- området. Stillingen er på 30 timer ugentligt – der kan blive tale om 37 timer. Der er tale om fastansættelse og stillingen er til besættelse hurtigst muligt; senest 1/10- 2019. Arbejdstiden er hverdage mellem 8-16. Der kan forekomme arbejde torsdag aften fra 16-21, da der i stillingen er mulighed for at opgaven i vores Fristed for unge psykisk sårbare i Vejen Kommune kan indgå.

Socialpsykiatrien i Vejen Kommune består af såvel § 85 tilbud, uvisiterede og forebyggende tilbud, Botilbud og Beskæftigelses- og uddannelsestilbud til mennesker med psykisk sårbarhed og sindslidelser.

Socialpsykiatrien er et udviklingsorienteret center, hvor vi, gennem et stærkt fokus på tværfagligheden, arbejder ud fra en fælles forståelse af kerneopgaven, som værende; I et samarbejde med borgeren at udvikle og styrke borgerens kompetencer til at mestre eget liv. Således arbejder vi grundlæggende recoveryunderstøttende blandt andet med afsæt i den psykosociale rehabilitering og gennem anvendelsen af et bredt spekter af komplimentære strategier, der har til formål at understøtte den enkelte borgers recovery-proces. Vi udvikler kontinuerligt på vores praksis.

Du vil, som vejleder indgå i et tværfagligt § 85- team, hvor dine opgaver primært vil være at arbejde med støtte i borgerens eget hjem, mestringsbaserede gruppeforløb omkring særlige problematikker såsom økonomi, struktur og angst, og derudover har vi også en lang række uvisiterede tilbud.

Vi lægger i opgavevaretagelsen stor vægt på et tæt og godt samspil og samarbejde både internt, men også med vores eksterne samarbejdspartnere. Vi har her stort fokus på den relationelle koordinering og udvikling af fælles faglige løsninger til gavn for borgerne.

Kan du se dig selv i de ovenstående faglige tilgange og som værende en del af arbejdet med kerneopgaven, så håber vi – såfremt du har nedenstående kvalifikationer og kompetencer, at du søger stillingen hos os.

Dine kvalifikationer og kompetencer er:

 • At du har en sundhedsfaglig/socialfaglig/pædagogfaglig uddannelse
 • At du har erfaring fra det specialiserede socialområde fx fra behandlings- og/eller socialpsykiatrien.
 • At du har erfaring med at støtte, vejlede og samtale med mennesker med psykisk sårbarhed og/eller sindslidelser – både individuelt og i gruppeforløb
 • At du muligvis har kreative kompetencer, og kan anvende disse til at udvikle og tilrettelægge æstetiske læreprocesser i gruppeforløb og tilbud
 • At du har IT-kendskab og kan bruge IT systemer i din dagligdag
 • At du har gode samarbejdsevner og befinder dig godt i et team, hvor det at få og give sparring har stor betydning.
 • At du evner at være nærværende i arbejdet med borgeren og samtidig omstillingsparat i udførelsen af kerneopgaven
 • At du trives med et travlt arbejdsliv, hvor hver dag ikke er ens.
 • At du kan NADA, eller er villig til at tilegne dig denne kompetence
 • At du kan arbejde med resultatmål og dokumentation og anvende det i samarbejdet med borgeren og til udvikling af praksis
 • At du i et tæt samarbejde med borgerne kan arbejde målrettet og med afsæt i den enkeltes behov og visitering

At deltage i supervision og faglig sparring og udvikling er en selvfølgelighed for dig. Kørekort er en betingelse og vi tilstræber en blandet M/K-personalegruppe.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Leder af Socialpsykiatrien Charline Amdisen Bossen på telefonnummer 7996 5031 eller på mail cbab@vejen.dk.

Løn og ansættelsesvilkår følger Ny Løn princippet. Ansøgningsfrist fredag d. 23/8- 2019 2017 kl. 12.00. Der forventes afholdt samtaler i uge 35; 2019. Ansættelse er hurtigst muligt og senest pr. 1/10 – 2019.

Overvejer du at flytte til Vejen? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på https://boivejen.inst.vejen.dk/
Send ansøgning