Job i Vejen Kommune

Socialrådgiver til Børn & Ungeenheden

Ansøgningsfrist: 23. august 2019

Socialrådgiver med udvidet kendskab til og interesse for DUBU søges til Børn & Ungeenheden

Vejen Kommune søger en medarbejder til arbejdet med IT systemet DUBU, samt til administrative og analytiske opgaver på familieområdet.

 

I Vejen Kommune anvender vi IT systemet DUBU til understøttelse af sagsbehandlingen for udsatte børn og unge. Vi har fokus på at sikre høj faglig kvalitet i sagsbehandlingen. Derudover benytter vi DUBU til at arbejde med registreringer og dokumentation i sagerne, for i sidste ende at kunne tilgodese borgernes behov.

 

Arbejdsbeskrivelse:

Du skal arbejde med IT-systemet DUBU, herunder:

 • Vedligeholdelse af systemet.
 • Sikring af datakvalitet og –validitet.
 • Servicere slutbrugere i brugen af DUBU, herunder undervisning i plenum og én til én.
 • Understøtte superbrugerne i hhv. Børn & Ungeenheden, Handicap og Integrationen.
 • Kvalitetssikre indberetningen til Ankestyrelsen og Danmarks Statistik
 • Koordinere med leverandøren af DUBU og med kommunens egen it-support.

Ligeledes skal du bidrage til besvarelse af afdelingens anmodninger om aktindsigt, herunder både anmodninger fra borgere og journalister mv.

Vi forventer desuden, at du medvirker til at sikre ledelsesinformation og analyseopgaver med udtræk af diverse oplysninger fra DUBU.  

 

Kompetencer:

 • Du er uddannet socialrådgiver og har erfaring med brug af DUBU
 • Du har flair for IT
 • Du skal være god til at formidle forståelse for IT til andre, både skriftligt og mundtligt.
 • Du skal være pædagogisk i din tilgang til arbejdet.
 • Du trives med ansvar og arbejder struktureret.
 • Du er engageret, udadvendt, dynamisk og kan skabe gode relationer internt i afdelingen og med eksterne samarbejdspartnere.

 

Børn & Ungeenheden er en del af Børn og Familie, som herudover rummer Psykologenheden, Dagplejen, Dagtilbud, Sundhedsplejen, Børnefysioterapi og administrative og strategiske medarbejdere.

Børn & Ungeenheden er fysisk placeret på to adresser; områdekontor Brørup og Basen i Vejen. 

Børn & Ungeenheden består af myndighedssocialrådgivere, frontgruppe, børn og ungekonsulenter, familieplejekonsulenter og administrative medarbejdere.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er et barselsvikariat med tiltrædelse pr. 1. oktober 2019. Stillingen er på 30 timer pr. uge med løn i henhold til gældende overenskomst på området.

 

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for Børn og Ungeenheden Lene Willumsen tlf.: 79966334 eller via e-mail lewi@vejen.dk. Du kan også kontakte vores superbruger på DUBU Anika Egedal Larsen på tlf.: 24760227 eller aebu@vejen.dk

Ansøgningsfristen er den 23 august 2019 kl.12.00.

Send ansøgning