Job i Vejen Kommune

Forebyggende medarbejder til ”Projekt Sund og Rask i Vejen Kommune” 32 timer/uge på Brørup Sundhedscenter frem til udgangen af 2020

Ansøgningsfrist: 26. juli 2019

Er du sundhedsfagligt uddannet med erfaring fra arbejdet omkring den ældre borger, er det måske dig, vi søger!

Vejen Kommune har valgt at satse yderligere på tidlig indsats og opsporing i et projekt med opstart i januar 2018 og udløb til december 2020. Der er i forvejen én medarbejder ansat i projektet.

Formålet med projektet er at forebygge og reducere indlæggelser for de 65 – 79-årige borgere i Vejen Kommune. Dette ved at være bredt opsøgende i forhold til borgere, der udskrives efter sygehusophold og indgå i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, der kan bistå i arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme. Projektets leverancer udspringer af sundhedsindsatser i borgerens eget hjem. Sundhedsindsatser, der understøtter, at den ældre borger bevarer sin sundhed, trivsel og funktionsevne længst muligt.

Hvem er du?

For at kunne indgå i stillingen, er det vigtigt, at du:

  • Er sundhedsfagligt uddannet
  • Er systematisk
  • Har lyst til at arbejde på tværs af kommune, region og almen praksis
  • Har stærke kommunikative og relationelle evner i mødet med borger og samarbejdspartnere
  • Har lyst og evne til at projektudvikle
  • Er kreativ i opgaveløsningen
  • Er udadvendt
  • Er projekt- og resultatorienteret
  • Gerne har erfaring fra arbejde i både regionalt og kommunalt regi

Hvem er vi?

Brørup Sundhedscenter er beliggende på Fredensvej 3b, 6650 Brørup og er en del af afdelingen Sundhed og Familie, der har forebyggelse og mestring som vores kerneopgave. Visionen for afdelingen er at arbejde forebyggende med tidlige indsatser og høj grad af borgerinddragelse i indsatserne. Projektet er forankret i Livsstilsafdelingen på sundhedscenteret.

Ansættelsesdato: senest 1. september 2019

Ansøgningsfrist: 26. juli 2019 kl. 8.00

Ansættelsessamtaler: forventes afholdt den 30. juli 2019

Løn: Løn- og ansættelsesforhold iht. gældende overenskomst og efter principperne om lokal løn.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse i uge 28 til:

Gruppeleder for Livsstilsafdelingen Lene Schramm Petersen mail lsp@vejen.dk og telefon 24 75 78 19

Overvejer du at flytte til Vejen? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på https://boivejen.inst.vejen.dk/
Send ansøgning