Job i Vejen Kommune

Højmarkskolen i Holsted søger 1 udskolingslærer til matematik og naturfag pr. 1. august 2019

Ansøgningsfrist: 20. juni 2019

Højmarkskolen er en fuldt udbygget folkeskole i Holsted i Vejen Kommune med:

 • 2 spor på 0.–6. årg.
 • 3 spor på 7., 8. og 9. årg.
 • et specialcenter
 • SFO
 • Special SFO

Vi er en afdelingsopdelt skole og har ca. 562 elever. Skolen har samlet ca. 65 lærere og 35 pædagoger ansat.

Om skolen siger medarbejderne:

 • At der er et stærkt kollegialt fællesskab med gode, faglige debatter og sikker støtte, når der er pres på.
 • At elevflokken rummer en stor og givende mangfoldighed med stor energi og lyst til at lære. ”Vi er stolte af vores elever og vores gode relationer med dem”.
 • At ledelsen er anerkendende og god til at italesætte, hvad der rører sig. At den er engageret, tydelig og god til at se og bakke op om medarbejdernes forskelligheder og behov.

Til vores almendel søger vi en lærer, der kan varetage:

 • Naturfag
 • Matematik
 • Evt. andre fag

Som skole arbejder vi med følgende indsatsområder: fokus på elevernes faglige udbytte og trivsel, anerkendende pædagogik, undervisningsdifferentiering og holddannelser og VFL (www.læringforalle.nu). Vi er en del af Undervisningsministeriets tiltag omkring elevløft - i skoleåret 19/20 på tredje år.

Højmarkskolen har meget store og attraktive udendørsarealer med et nyt uderum, der giver mulighed for alternativ hands on læring.

Højmarkskolen er i et udviklende samarbejde med musikskolen omkring instrumentklasser i indskolingen.

Ansøgere forventes at indgå aktivt og konstruktivt i teamsamarbejde og faglige fællesskaber.

Nyansatte skal i følge Vejen Kommunes retningslinjer fremlægge privat straffeattest samt give tilladelse til indhentning af ”børneattest”.

Løn- og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst og aftaler om ny løn.

Yderligere oplysninger kan indhentes på Højmarkskolen på tlf. nr. 7996 5160 hos skoleleder Lene Korsgaard og viceskoleleder Lone Clausen.

 Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.

Ansøgning med CV og relevante bilag skal være skolen i hænde senest torsdag d. 20. juni 2019 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 24. juni 2019.

Overvejer du at flytte til Vejen? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på http://flyttilvejen.dk

Send ansøgning