Job

To jobmentorer/jobvejledere til Beskæftigelses- & UdviklingsCenter (BUC) i Vejen Kommune

Ansøgningsfrist: 17. februar 2019

BUC er Vejen Kommunes center for beskæftigelsesrettede tilbud til borgere, der modtager offentlig forsørgelse. Vi søger to personer, som kan indgå i kombinationsstillinger som både jobmentor og jobvejleder på vores mentorenhed. Som jobmentor/jobvejleder bliver du en vigtig del af kommunens indsats for borgere tilknyttet arbejdsmarkedsafdelingen, der har behov for hjælp og støtte til at stabilisere deres livssituation.
 
Målgruppen for mentorindsatsen er hovedsagelig aktivitetsparate borgere, personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, der har ret og pligt til mentorstøtte. Der er tale om borgere med komplekse problemstillinger med meget forskellige baggrunde. De kan have både helbredsmæssige og sociale udfordringer, ligesom evnen til at indgå i sociale og forpligtende sammenhænge er minimeret.  
 
Dine kerneopgaver som jobmentor/jobvejleder bliver i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere at tilrettelægge og afvikle individuelle progressionsforløb, hvor virksomhedspraktik indgår som et væsentligt element. Alle forløb tilpasses til den enkeltes behov med start på uddannelse eller beskæftigelse som det endelige mål.
 
Dine opgaver vil blandt andet bestå af 
 • opsøgende arbejde med at skabe en tæt relation til borgeren 
 • at fastholde, motivere og inspirere borgeren med fokus på en aktiv deltagelse i den arbejdsmarkedsrettede indsats, herunder iværksættelse af virksomhedspraktikker samt opfølgning på disse  
 • samskabelse af hverdagsstruktur 
 • planlægning og deltagelse i tværfaglige møder med sagsbehandlere, uddannelsesinstitutioner, lokal- og socialpsykiatri eller andre relevante samarbejdspartnere 
 
Som person har du derfor  
 • en relevant social- eller sundhedsfaglig uddannelse (evt. socialrådgiver, pædagog, ergoterapeut eller lignende) 
 • viden om psykiske diagnoser og gerne erfaring fra opsøgende psykiatri 
 • erfaring med virksomhedsplacering af målgruppen  
 • viden og erfaring med motivationsarbejde, mestrings- og barrierehåndtering  
 • viden om misbrugsproblematikker og erfaring i at arbejde med borgere af anden etnisk herkomst 
 • praktisk erfaring fra arbejdsmarkedsområdet og tilhørende lovgivning 
 • evnen til at arbejde selvstændigt, helhedsorienteret og i samarbejde med andre fagpersoner 
 • evner at udfordre borgeren og systemet og tænke utraditionelt 
 • omstillingsparathed i forhold til den til enhver tids aktuelle aktiveringsstrategi 

Vi tilbyder en alsidig hverdag, hvor du får 

 • et spændende og udfordrende job med stort ansvar men også stor frihed og selvstændighed  
 • gode kolleger i et tværfagligt og teambaseret miljø med højt til loftet 
 • løbende faglig sparring og fokus på din udvikling, trivsel og arbejdsmiljø herunder professionel supervision 
 • kompetenceudvikling 
 
Løn og ansættelsesvilkår 
 
Begge stillinger er tidsbegrænsede ansættelser på 2 år. Ansættelse efter gældende overenskomst. Stillingerne er på 37 timer ugentligt. Du vil som udgangspunkt have fast base i vores lokaler i Brørup, men skal være mobil, da indsatsen kan foregå hos borger, virksomhed, uddannelsessted etc. Du skal have kørekort. Der kan i mindre omfang forekomme arbejde uden for normal arbejdstid.  
 
Yderligere oplysninger 
 
Hvis du vil vide mere om os, kan du finde os på buc.dk. Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte koordinator Sigrid Nøhr Hansen på tlf. 7996 5026 eller Phu Van Nham på tlf. 7996 5020.  
 
Ansøgningsfrist 
 
Sidste frist for ansøgning er søndag den 17. februar 2019. Vi afholder første samtalerunde fredag den 22. februar og anden samtalerunde onsdag d. 27. februar – begge dage i tidsrummet ca. 8.00-12.00.  
 
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”send ansøgning”. Vigtigt: søg venligst via Vejen Kommunes hjemmeside. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
 
Overvejer du at flytte til Vejen? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på http://flyttilvejen.dk
Send ansøgning