Job

Medarbejdere til Socialpsykiatrisk døgntilbud Holtegården

Ansøgningsfrist: 27. januar 2019

Vi søger nye kollegaer med en basisuddannelse som social- og sundhedsassistent, sygeplejerske eller pædagog til ansættelse 1. februar 2019 eller snarest derefter, 30-37 timer ugentligt efter aftale.  
 
Stillingerne er med skiftende vagter, dag, aften, nat og med 4 weekendvagter over 12 uger.   
Holtegården, som er et specialiseret socialpsykiatrisk døgntilbud efter Servicelovens §§ 107 og 108, er beliggende i Rødding og drives af Vejen Kommune. 
 
Målgruppen er voksne mennesker med massive sociale og psykiske problemstillinger. Deres forhold til omgivelserne er ofte kaotiske og konfliktfyldte. De har ofte svært ved at honorere krav og forventninger, samt at udsætte egne behov. Der er generelt tale om borgere med svage sociale kompetencer og svage sociale netværk. Borgerne kan have dom til behandling ligesom der forekommer misbrug.  
 
Vi glæder os til at få nye kollegaer, og til at du sætter din monofaglighed i spil og stiller de undrende, forstyrrende og refleksive spørgsmål, som er med til at udvikle en fælles faglig indsats til gavn for borgerne. 
Måske har du erfaring fra socialpsykiatrien eller behandlingspsykiatrien, men det vigtigste er, at du brænder for det socialpsykiatriske område. 
 
Alle medarbejdere arbejder efter Vejen Kommunes værdier.  
Derudover sætter vi værdien om ordentlighed højt, både i forhold til borgerne men også i forhold til vores indbyrdes faglige samarbejde og udvikling. 
Det fælles ansvar for at få hverdagen til at fungere understøttes af den anerkendende tilgang vi har til hinanden og opgaven, ligesom vores fællesfaglige kompetencer giver en sammenhængende indsats til den enkelte borger.  
 
Vores nye kollegaer er modige, mødestabile, har gode IT-kompetencer og måske også kendskab til det borgeradministrative system Nexus og til FMK.  
 
Når du bliver ansat hos os, vil du få en arbejdsplads, hvor der er fokus på trivsel og arbejdsmiljø, høj faglighed og høj grad af medbestemmelse og ansvar.  
Du vil få udfordringer, både faglige og personlige, du vil få supervision, faglig sparring og et godt kollegialt fællesskab.  
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 
Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende straffeattest. 
 
Ansøgningsfristen er den 27. januar 2019. 
Ansættelsessamtale afholdes løbende og forventes afsluttet 29. januar 2019. 
 
Du kan få yderligere information om stillingen ved henvendelse til afdelingsleder og pædagog Britta Petersen tlf. 79966837 eller afdelingsleder og sygeplejerske Camilla Hauschildt tlf. 79966836.  
 
Brug knappen ”send ansøgning” hvis du ønsker at søge stillingen. 
Husk at vedhæfte CV og uddannelsesbevis samt andre relevante bilag. 
 
Send ansøgning