Job

Souschef til Glejbjerg Børne- og Skolecenter

Ansøgningsfrist: 07. januar 2019

Glejbjerg Børne- og Skolecenter søger relationsstærk Souschef.
 
Da vores nuværende Souschef går på efterløn søger Glejbjerg Børne- og Skolecenter en engageret og nærværende Souschef. Vores nye Souschef skal desuden være imødekommende, tydelig i sin kommunikation, god til relationer og have en stærk faglighed. Der er tale om en fast stilling på 37 timer og med ønsket tiltrædelse pr. 1. marts 2019. 
 
Glejbjerg Børne- og Skolecenter er én samlet juridisk enhed med en dagtilbudsdel, SFO og en skoledel. Vi har 116 dejlige elever i 0.-6. klasse og ca. 50 børn i dagtilbudsdelen. I alt er der 11 lærere og 11 pædagoger ansat foruden ledelsen og teknisk administrativt personale. Du skal indgå i et ledelsesteam med Centerlederen og have det daglige ansvar for børnehaven og SFO. Stillingen er normeret til 27 ledelsestimer og 10 pædagogtimer i børnehaven/SFO – i hverdagen er denne norm dog fleksibel. 
 
Centret ligger i naturrige omgivelser i et stærkt lokalsamfund i den nordvestlige del af Vejen Kommune. Børne- og Skolecentret bygger på en anerkendende tilgang på alle niveauer og i alle relationer. Det betyder: 
 
 • At alle anvender åben og konstruktiv dialog i alle sammenhænge 
 • At alle tager udgangspunkt i at forskellighed er en styrke 
 • At alle bidrager til fællesskabet 
 • At alle føler sig værdsat, forstået og respekteret 
 
Du møder en gruppe medarbejdere med godt humør, høj faglig stolthed og en dedikeret lyst til at skabe så god en dag som muligt for alle. Vi har stor erfaring med at arbejde med Marte Meo, relationer og et inkluderende mindset. I den kommende tid vil arbejdet med at skabe sammenhæng i overgange, Leg- og LæringsMiljøVurdering (LLMV) samt den styrkede pædagogiske læreplan være blot nogle af de opgaver den kommende Souschef vil få ansvaret for. 
 
Vi søger en Souschef, der: 
 • Er en dygtig personaleleder, der desuden har blik for strategisk, pædagogisk og administrativ ledelse 
 • Har evner for strategisk og systematisk udvikling af personale samt dagtilbud og SFO i al almindelighed 
 • Har fokus på klar formidling, inddragelse og samarbejde  
 • Er stabil, engageret, vedholdende og har gennemslagskraft, når der kræves handling 
 • Har en stærk faglighed samt overblik og evnen til at strukturere hverdagen -  også frem i tiden  
 • Har en fordomsfri og anerkendende tilgang til børn, forældre og personale  
 • Har et positivt menneskesyn, et godt humør og et højt energiniveau  
 • Det vil være en fordel, hvis du har ledelseserfaring og/eller relevant videreuddannelse i ledelse/pædagogik. 
 • Endelig er det en fordel, hvis du har erfaring med ledelse af tværfaglighed – herunder lærere og pædagoger. 
 
Vi tilbyder dig:  
 • At blive en del af en veldrevet organisation med dygtige medarbejdere og et godt arbejdsmiljø, som bygger på en solidt forankret kultur, der dog samtidig er åben for forandring og udvikling af nye potentialer 
 • At blive en del af et målrettet og udviklingsorienteret ledelsesteam, hvor der er plads til både sparring, fællesskab og selvstændighed. 
 • En varieret og spændende hverdag med plads til både børn, forældrekontakt, personaleledelse samt faglig og personlig udvikling.  
 
Løn - og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 
Yderligere oplysninger kan fås hos Centerleder Kristian Kamp på tlf.: 79 96 59 71 eller 30 58 61 04. Der kan arrangeres rundvisning på centret efter aftale i følgende tidsrum: 
Tirsdag d. 11. december fra kl. 16.00-17.00 eller efter kl. 20.00 samt onsdag d. 2. januar fra kl. 14.00-15.00 
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning, hvor du lægger vægt på dine kvalifikationer og evt. erfaringer med ovennævnte arbejdsopgaver. Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. 
 
Der vil blive afholdt to samtalerunder i hhv. uge 3 og 4. I forbindelse med anden samtalerunde vil der indgå en case. 
 
Ansøgningsfrist: 7. januar 2019 kl. 12.00 
Send ansøgning