Job

Pædagog eller Social- og sundhedsassistent til Nørregadehus 75

Ansøgningsfrist: 13. januar 2019

Pædagog/Social- og sundhedsassistent til 30 timers stilling til Nørregadehus 75. 
 
 
Bo- og beskæftigelsescentret Vejen søger én pædagog eller social- og sundhedsassistent på 30 timer/uge til Botilbuddet Nørregadehus 75. Stillinger ønskes besat senest 1. marts 2019. 
 
Nørregadehus 75 er et af Vejen Kommunes botilbud til voksne med betydelig nedsat fysisk- og psykisk funktionsevne, som har omfattende behov for hjælp til alle dagligdagens funktioner, såvel praktisk, pædagogisk og plejemæssigt. Botilbuddet er etableret efter lov om social service § 105 med §85 støtte. Borgerne er i dagsbeskæftigelse i hverdagene. 
 
I Nørregadehus 75 bor der 14 borgere i egen lejlighed. Derudover er der tilknyttet et særligt tilrettelagt enkeltmandsprojekt, som du ikke vil blive en del af.  
 
Arbejdstiderne ligger alle dage i tidsrummet mellem 7-23, samt arbejde hver anden weekend. 
 
 
Vi søger en medarbejder 
 
 • Der er dygtig til sit fag og stiller sin faglighed til rådighed 
 • Der har gode samarbejdsevner 
 • Der kan tage ansvar  
 • Der har gode skriftlige, kommunikations og iagttagelses evner 
 • Der har interesse for arbejdet med vores borgergruppe   
 • Der kan anvende IT på brugerniveau og evt. har kendskab til Nexus 
 • Der har humor, orden i etikken og er udstyret med en naturlig sund fornuft 

 

Derudover kunne vi ønske os, at du kan spille et instrument. 
 
 
Vi tilbyder en arbejdsplads 
 
 • Hvor vi har fokus på trivsel, for både borgere, medarbejdere og pårørende.  
 • Hvor vi er en arbejdsplads med plads til forskellighed og faglig udvikling, hvor der er god mulighed for at påvirke det daglige arbejde. 
 • Hvor du kommer til at indgå i et team af engagerede kollegaer, hvor imødekommenhed, refleksion, fokus på kerneopgaven er nogle af nøgleordene 
 • Hvor du bliver en del af en større organisation 
 • Hvor der er gode fysiske rammer og vi har de hjælpemidler der er brug for 
 • Hvor vi samarbejder med VISO omkring udviklingen af vores pædagogiske arbejdsmetoder 
 • Hvor vi arbejder ud fra Vejen kommunes værdigrundlag. NASA. Nytænkning, Anerkendelse, Sammenhæng og Ansvarlighed er ord, som vi gerne genkender i vores handlinger i dagligdagen 

 

I Nørregadehus 75 er der ansat 22 medarbejdere som er tværfagligt sammensat, og som består af henholdsvis pædagoger, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter, omsorgs- og pædagogmedhjælpere, én administrativ medarbejder og én afdelingsleder. 
 
Hvis du vil høre mere om os og stillingen kan du tilmelde dig vores informationsmøde den 8. januar 2019 klokken 16.00-17.00. 
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 
 
For yderlige oplysninger kan du kontakte afdelingsleder Suzi Binger på  
tlf. 79 96 50 94.   
 
Ansøgningsfristen er 13. januar 2019.  
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 4. 
 
Send ansøgning