Job

Personale- og pædagogfaglig leder til Dagtilbud i Vejen By

Ansøgningsfrist: 29. november 2018

Personale- og pædagogfaglig leder søges til område 3, Vejen By pr. 1. januar 2019 eller derefter. 
 
Område 3 består af fire institutioner Bakkegården, Billingland, Kildevænget, Vorupparken, herunder vuggestue. 
 
Vil du være med til at skabe de bedste rammer og den bedste udvikling for 4 daginstitutioner i Vejen kommune? 
 
Vil du være med til at lege og lære og skabe progression for områdets ca. 300 børn? 
 
Er du engageret, humoristisk og målrettet? 
 
Vil du være med til at skabe høj kvalitet i Vejen Kommunes dagtilbud? 
 
I Vejen Kommune har vi følgende ledelsesmæssige værdier: 
 
Vi er nytænkende - Vi tror, vi kan gøre det en lille smule bedre i morgen. 
 
Vi er anerkendende - og kan tage andres perspektiv. 
 
Vi skaber sammenhæng -for det enkelte barn og børnegrupper. 
 
Vi er ansvarlige - på alle niveauer. 
 
Du har kompetencer indenfor, og kan se værdien i: 
 
Relationel ledelse: - Det vises blandt andet ved, at du kan: 
  • Lede, inspirere, og sparre med medarbejdere i områdets institutioner, herunder igangsætte og styre dialoger og pædagogisk praksis, med fokus på kerneopgaven i Vejen Kommune - “At fremme barnets muligheder i livet”. og understøtte områdets vision ”legende læring for børn” 
  • Være understøttende i forhold til medarbejdernes trivsel, samt være garant for det nærværende samarbejde med forældrene. 
 
Resultatledelse: Du har blik for den daglige drift, og ser værdien i at arbejde med mål og data på 0-6 års området.  
Du er optaget af børns progression, og ser leg som læring og læring som leg. 
 
Udviklende kommunikation: 
Det vises ved, at du  
  • Naturligt kommunikerer anerkendende til medarbejdere, børn, forældre og tværfaglige samarbejdspartnere bl.a. skolerne, dagplejen, og andre interessenter. 
  • Sikrer et højt informationsniveau, både på skrift og tale, fordi du gerne vil skabe mening og forståelse. 
 
Du vil blive en del af et ledelsesteam på tre personer, der udover dig vil bestå af en områdeleder samt yderligere en personale- og pædagogfaglig leder. 
Alle tre stillinger er normeret med 37 timers ledelse pr. uge. 
 
For yderligere oplysninger kan områdeleder Jette Teglmand kontaktes på mail jt@vejen.dk eller på 26 98 85 14.
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 
 
Ansøgningsfrist er 29. november 2018.  
 
Ansættelsessamtaler: 
1. samtalerunde forventes afholdt torsdag 06.12.18. 
2. samtalerunde forventes afholdt torsdag 13.12.18. 
 
Samtalerne afholdes i Børnehaven Billingland, Knudevejen 17A 6600 Vejen 
 
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”søg stillingen”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.  
Send ansøgning