Job

Sygeplejersker - Primærsygeplejen - Vejen Kommune

Ansøgningsfrist: 22. november 2018

Primærsygeplejen – Vejen kommune 
 
Trives du i et miljø, hvor der er højt til loftet og hvor du har en stor grad af indflydelse på dit daglige arbejde ? så er det måske lige dig vi søger  
 
Vi tilbyder:
 
 • En fast dagvagtsstilling fortrinsvis med indmøde i Holsted. 30 timer ugentlig.
 • Et barselsvikariat i dagvagt frem til dec 2019, fortrinsvis med ind møde i Rødding 30 - 37 timer ugentlig.
 • Weekendvagt hv 6-7 weekend 
 • Opstart 1-1-2019 eller efter aftale. 
 
Sygeplejen ved områdecenter Dixensminde/Enghaven dækker over primærsygeplejen i Holsted, Brørup og Rødding.  
 
Vi søger sygeplejersker til 2 af vores teams, hvor du bliver en del af en faglig stærk sygeplejegruppe, der er med til at udvikle de sygeplejefaglige indsatser i Kommunen, fremme patientsikkerheden og arbejder med fokus på, at den enkelte borger mestrer eget liv. 
 
Vi er ca 13 sygeplejersker der møder ind i hv Holsted og Rødding, der er parate til at tage godt imod dig og sørge for:  
 
 • At du bliver godt introduceret og kommer til at føle dig, som en del af vores gruppe.  
 • At hjælpe og sparre med dig, når du eller vi har brug for det. 
 • At du inddrages i udvikling af sygeplejen i Vejen kommune, hvor primærsygeplejen skaber øget fokus på forebyggelse af indlæggelser, vores kronikere og de palliative forløb. 
 
Det er en fordel at have bred faglig erfaring men ingen forudsætning. Ligeledes er det en stor fordel at have såvel interesse for som viden om gerontologi, geriatri og demens, da hovedparten af opgaverne løses hos ældre borgere og sammen med tværfaglige samarbejdspartnere i Ældreplejen.  
 
Desuden forventer vi at du:  
 
 • Sætter dig selv i spil og har gode sociale kompetencer.  
 • Fremmer borgerens muligheder for aktiv deltagelse i beslutningsprocesserne om eget liv.  
 • At du er god til både mundtlig og skriftlig dokumentation og kan formidle beslutninger på en loyal og respektfuld måde. 
 • Har en høj faglighed, er innovativ og har fokus på en effektiv opgaveløsning. 
 • Arbejder systematisk, reflekterende og selvstændigt da de sundhedsfaglige problemstillinger både kan være akutte og have stor kompleksitet.  
 • Sparrer, samarbejder og koordinere med sygeplejersker i teamet og ssa/ssh om tilrettelæggelse og løsning af de sundhedsfaglige opgaver. 
 • Er aktiv omkring ajourføring af egen viden og information gennem deltagelse i personalemøder, mail, nyhedsbreve, MUS og egen kompetenceudvikling.  
 • Kan identificere dig med vore værdier: Nytænkning-Anerkendelse-Sammenhæng-Ansvarlighed 
Tjenestebil og telefon stilles til rådighed.  
 
I din ansøgning bedes du opgive referenceperson.   
  
Frist for ansøgningen er den 22. november 2018 kl 12. Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 26. november 2018.    
  
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.  
  
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen "send ansøgning". Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.   
Yderligere oplysninger kan fås hos TR- sygeplejerskerne Lone Nørskov Nielsen 5143 1513 eller Birgit Qvist tlf. 5143 0690 eller gruppeleder Jane Poulsen 5143 0748  
 
Send ansøgning