Job

Sagsbehandlende terapeut til hjælpemiddelteamet i Social og Ældre afdelingen

Ansøgningsfrist: 21. november 2018

Sagsbehandlende terapeut med specialfunktion på arbejdsmiljø- og forflytningsområdet.
 
Sagsbehandlende terapeut søges til fast stilling i hjælpemiddelteamet i Social & Ældre på fuldtid.  
 
Afdelingen er en udviklingsorienteret og velfungerende afdeling, som har fokus på udvikling af kerneopgaven i relation til at understøtte borgernes ressourcer via en tidlig, forebyggende og rehabiliterende indsats. Samtidig er vi optaget af at skabe fælles fagliglighed og sammenhæng i indsatser til den enkelt borger på tværs af kommunens afdelinger. Der er i afdelingen stort fokus på udvikling og innovation indenfor bl.a. velfærdsteknologi, IT og effektive arbejdsgange.  
 
Social & Ældre dækker ældre-, handicap- og psykiatri med en række decentrale institutioner og en central afdeling med ca. 40 medarbejdere fordelt på  enhederne; handicap- og psykiatrirådgivningen, myndighed ældre samt et administrations- og konsulentteam. Derudover har en rehabiliterings- og demensenhed også til huse i den centrale afdeling. 

 Den fysiske arbejdsplacering er på områdekontoret i Rødding. 
 
Som sagsbehandlende terapeut, vil du fagligt referer til en faglig leder for teamet. Teamet består af 8 terapeuter. Ledelsesmæssig referer teamets medarbejdere til social- og ældrechefen. 
 
Opgaverne som sagsbehandlende terapeut er håndtering af ansøgninger om rehabiliterende midlertidige hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder, boligændringer og handicapbiler jf. Servicelovens § 83a, 112, 113og 114. Specielt til denne stilling vil der være tilknyttet en delt special funktion i forhold til Arbejdsmiljøhjælpemidler og tovholderfunktion for forflytningsvejledere på ældreområdet – herunder forflytningsundervisning.  
 
Vi søger en terapeut som er: 
  • uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, gerne med erfaring med sagsbehandling i en kommunal myndighedsafdeling og/eller erfaring arbejdsmiljøområdet – og hjælpemidler. 
  • har gode kommunikative evner såvel mundtlig som skriftligt og som kan indgå i et tæt samspil med forflytningsvejledere. 
  • er indstillet på at sagsbehandlingen foregår i et tæt samspil og dialog med den enkelte borger. 
  • kan arbejde struktureret og er handlingsorienteret. 
  • er samarbejdsorienteret 

 

Vi kan tilbyde: 
  • en velfungerende myndighedsafdeling. 
  • et spændende job med et selvstændig råderum. 
  • en arbejdsplads i udvikling. 
  • dygtige og engagerede kolleger. 
 
Løn og ansættelse: 
I henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn. 
Tiltrædelse: 1. januar 2019 eller snarest herefter.  
 
Nærmere oplysninger: 
Såfremt du er interesseret i at høre mere om denne spændende stilling, er du velkommen til at kontakte social & ældrechef Kirsten Dyrholm, tlf. 7996 6475 eller fagligkoordinator Vibeke Hartmann Enemark 2963 3055. 
 
Ansøgningsfrist 21. november 2018 kl. 8.00.
 
Vi afholder samtaler den 26. november om formiddagen.  
 
Du kan søge stillingen online ved at bruge knappen "Send ansøgning". Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.  
Saml gerne alle dokumenter i en pdf eller word fil inden den vedhæftes.  
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.  
Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe uønsket post.  
 
 


 
Send ansøgning