Job

Sygeplejerske til Holtegården

Ansøgningsfrist: 24. oktober 2018

Vi søger en Sygeplejerske 30-37 timer ugentligt pr. 1. november 2018 eller snarest herefter. 
Stillingen er overvejende med dag- og aftenvagter og hver 2. weekend.   
 
Holtegården er et socialpsykiatrisk botilbud i Vejen Kommune og drives efter Servicelovens §§ 107 og 108.  
 
Målgruppen er voksne mennesker, med massive sociale og psykiske problemstillinger. Deres forhold til omgivelserne er ofte kaotiske og konfliktfyldte. De har ofte svært ved at honorere krav og forventninger, samt at udsætte egne behov. Der er generelt tale om borgere med svage sociale kompetencer og svage sociale netværk. De kan have dom til behandling.  
 
Vi søger en fleksibel og mødestabil sygeplejerske, der kan indgå i et fællesfagligt samarbejde med de øvrige faggrupper, med en anerkendende og tillidsbaseret tilgang. 
 
Vi forventer: 
Du har erfaring eller interesse for området og målgruppen.  
Du kan indgå i det koordinerede rehabiliterende samarbejde med borgerne, hvor struktur og forudsigelighed er afgørende.  
Du har overblik og tager, sammen med sygeplejefaglig kollega, ansvar for de specifikke sygeplejefaglige opgaver og har eller kan tilegne dig kendskab til det borgeradministrative system Nexus og FMK og kan være sparringspartner for kolleger i forhold til sundhedsfaglige emner. 
Du kan styre, skabe gode processer og resultater ligesom du kan sætte dine monofaglige kompetencer i spil og vidensdele på forskellige niveauer ligesom du er reflekterende, nytænkende, handlekraftig og kan træffe hurtige beslutninger.  
Du er fysisk og psykisk robust i form af mod og tydelig grænsesætning og kan bevare ro og overblik i konfliktfyldte situationer og har erfaring med konfliktnedtrappende metoder.    
Du er handlekraftig, tydelig, anerkendende og ægte i kommunikation og adfærd. 
 
Vi kan tilbyde: 
En udviklende arbejdsplads hvor der er fokus på arbejdsmiljø og trivsel og hvor der er høj grad af tillid og medbestemmelse under ansvar. Du vil få faglige og personlige udfordringer i en afvekslende og meningsfuldt arbejdsdag. 
Supervision af ekstern supervisor og daglig intern faglig sparring på tværs af faggrupper og et godt kollegialt fællesskab med fagligt dygtige og engagerede kollegaer hvor ”ordentlighed i det vi gør og siger” er grundlæggende. 
Du vil få en grundig introduktion, undervisning og oplæring. 
 
Alle medarbejdere arbejder efter Vejen Kommunes værdier.  
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 
Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende straffeattest, som skal medbringes hvis du indkaldes til samtale. 
 
Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2018 
Ansættelsessamtale forventes afholdt den 29. oktober 2018. 
 
Du kan få yderligere information om stillingen ved henvendelse til sygeplejefaglig afdelingsleder Camilla Hauschildt tlf. 24790282.  
 
Brug knappen ”send ansøgning” hvis du ønsker at søge stillingen. 
Husk at vedhæfte CV samt andre relevante bilag. 
Send ansøgning