Job

Teamkoordinator til Vejen Kommunale Ungdomsskole

Ansøgningsfrist: 03. juni 2018

Vi har brug for dig! 
 
Vi har brug for dig som teamkoordinator og matematiklærer i Vejen Kommunale Ungdomsskole. Du skal være matematiklærer (linje), kunne deltage i drengeidræt, samt være klar på at indtage en koordinerende rolle i et eksisterende team. Det vigtigste er, at du brænder for at skabe forandringer hos vores unge med et helhedsorienteret syn på læring og at eleverne bliver respekteret, set, hørt og forstået. 
 
Ungdomsskolens heltidsundervisning er i en rivende udvikling. Vi tror på, at synlig læring, variation og et samarbejde med det omkringlæggende samfund er afgørende faktorer, når vi arbejder med de unge i vores visitationstilbud. Derudover er vi optagede af forskningsresultater fra positiv psykologi og styrkebaseret læring – konkretiseret ved de 7 karaktertræk. 
 
Nysgerrighed, dynamisk mindset og relationskompetence er nøgleord, der definerer Vejen Kommunale Ungdomsskole. Det er det, der er målet med et forløb hos os. Man skal som teamkoordinator og underviser kunne lytte og forstå̊, kommunikere tydeligt samt fastsætte nogle klare rammer. Vores ansatte skal kunne organisere og lede læreprocesser og være gode rollemodeller for eleverne. 
 
I fagrækken (dansk, engelsk, matematik) har vi et stort fokus på kvalificerende IT-hjælpemidler samt et fokus på variation og differentiering for den enkelte elev. Vi har løbende sparring med PPR samt interne og eksterne konsulenter.  
 
Vi tror på, at vi kan være med at skabe gode resultater og unge der klarer sig i livet. Vi har en fantastisk vifte af muligheder, hvor din didaktiske kreativitet kan få frit løb.  
 
Vi er et tilbud på vej og vi stiller gerne høje krav til hinanden – altid med den unge i centrum. Vi forventer, at du grundlæggende er både fleksibel og robust – og er klar på at indtage en lærerfaglig rolle samt koordinerende og mindre administrativ rolle. Du skal kunne favne eleverne og skabe de bedste muligheder for faglig fordybelse, læring og trivsel. 
 
Du kan finde mere om tilbuddet på vores hjemmeside, www.vejenungdomsskole.dk eller ved henvendelse til skoleleder Jakob Petersen på tlf. 29 65 93 43 eller afdelingsleder Per Frisbjerg på tlf. 30 17 08 94. 
 
Ansøgningsfrist søndag den 3. juni 2018. 
 
Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 13. juni 2018, og en eventuel 2. samtale tirsdag den 19. juni 2018.  
 
Det er en fuldtidsstilling med forventet start pr. 1/8 2018. 
 
Vi indhenter straffe- og børneattest. 
 
Løn efter gældende overenskomst 
 
Vejen kommunale Ungdomsskole, Basen- Vejen Ungecenter, Askovvej 7, 6600 Vejen, Tlf. 7996 5690.
 
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”send ansøgning”. Vigtigt: søg venligst via Vejen Kommunes hjemmeside. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.

 
Send ansøgning