Job

Lærer til Specialundervisningscentret ved Østerbyskolen

Ansøgningsfrist: 20. marts 2018

Specialundervisningscentret ved Østerbyskolen i Vejen er for børn med indlæringsvanskeligheder, der har brug for meget voksenstøtte. Vores daglige arbejde giver mening og har meget stor betydning for de børn, vi arbejder med. Derfor går vi langt for dem. Hver eneste dag. Vores hverdag er fuld af både udfordringer og udvikling. For børnene og for os. 
  
På Specialundervisningscentret ved Østerbyskolen møder du 
 • charmerende børn som til tider kan være udfordrende. 
 • kolleger, som tør stå ved sig selv 
 • en ledelse, der stoler på din dømmekraft 
 • et team med humor og positivt fokus 
 
Vi vil gerne møde 
 • en tålmodig og på samme tid struktureret personlighed 
 • et menneske med hjertet på rette sted 
 • en tydelig person med stor indfølingsevne 
 
Alle børn kan lære og udvikle sig. Vi er alle værdifulde. Det er de enkle grundtanker bag Specialundervisningscentret ved Østerbyskolen i Vejen. Vi danner rammen om et særligt fællesskab og skaber grobund for venskaber for de mange unikke børn. De inviterer os til at se bagom deres adfærd og på denne måde lærer vi mere om børnene og os selv. Vi kommer ofte længere med hinanden, end vi turde drømme om. 
  
Vores elever har brug for hjælp til meget. Til at komme så langt de indlæringsmæssigt kan – og ofte også til hjælp med almindelige praktiske anliggender.   
  
Som lærer ved Specialundervisningscentret skal du være klar til at:  
 • arbejde relationelt ud fra en anerkendende tilgang 
 • have det didaktiske overblik i en børnegruppe på  4-9 børn. 
 • indgå i samarbejde med andre fagpersoner 
 • opstille konkrete snublemål og glædes med dine kolleger, når selv små skridt nås. 
 • indgå i uventede situationer dagligt 
 • bruge hele din personlighed i arbejdet 
 • arbejde teacch-inspireret 
 
 
At være på samme hold 
På Specialundervisningscentret er trivsel i højsædet. Medarbejderne siger om ledelsen, at den er både anerkendende og lyttende og får ting til at lykkes. Både i hverdagen og på længere sigt. 
På Specialundervisningscentret stoler vi på hinanden. Ledelse og medarbejdere er ét samlet team. Forudsætningen for at tingene kan lykkes i en foranderlig hverdag er, at medarbejderne har indflydelse. De, der har fingeren på pulsen, er med til at præge udviklingen. Det er fælles erfaring, at sådan lykkes det bedst. 
  
Om dig 
Du skal kunne genkende dig selv i det, vi siger om os. Så enkelt er det.  
Herudover kan det være en fordel at have erfaring med:   
 
 • Læsevejledning 
 • Symbolskrivning 
 • Tegn til Tale 
 • Musik og/eller naturfag 
 
  
Erfaring indenfor området er et ”must". 
Samtidig er det den rigtige person, vi er ude efter. Som brænder for at møde barnet, der hvor det er. 
  
Velkommen på holdet. 
 
Kontakt vedr. oplysninger og evt. besøg til pædagogisk læringsleder Malene Baun Riis mobil: 21 74 59 91. 
Der vil være rundvisning og besøg mandag den 19. marts 2018 kl. 15.00.  
Adresse; Øster Allé 92b, 6600 Vejen. 
 
Tiltrædelse er pr. 1. maj 2018.  
 
Ansøgningsfristen er den 20. marts 2018 kl. 12.00. 
 
Jobsamtaler den 21. marts 2018.  
 
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”send ansøgning”. Vigtigt: søg venligst via Vejen Kommunes hjemmeside. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Send ansøgning