Job

Viceskoleleder til Bække Skole

Ansøgningsfrist: 21. marts 2018

Viceskoleleder med pædagogiske visioner og flair for det administrative  
 
Kan du genkende dig selv i ovenstående, så er du den viceskoleleder vi søger på Bække Skole.

 
Bække Skole ligger i den nordlige del af Vejen Kommune. Vi er en skole med ca. 300 elever fra  
0.- 9. klassetrin samt en SFO. Vi er overbygningsskole for Gesten Børnecenter. Det pædagogiske personale består af 25 positive og engagerede lærere og pædagoger.  
 
Skolen har god forældreopbakning og placerer sig over kommunens gennemsnit i den seneste forældretilfredshedsundersøgelse. Vi er kendetegnet ved god løfteevne, og god trivsel. 
 
 
Vi er en skole der prioriterer: 
 • Fokus på både faglige og sociale kompetencer 
 • Trivsel blandt elever og medarbejdere, vi arbejder med de 24 styrker 
 • Arbejde med VFL (vurdering for læring) og FORM (analysemodel) 
 • Professionelt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. 
 • En meningsfuld og afvekslende skoledag for vores elever bl.a. gennem valgfagsordning for udskolingen i samarbejde med Ungdomsskolen samt fordybelsesdage hver tirsdag for hele skolen. 
 • At skabe sammenhæng mellem centrale udviklingsstrategier og lokale behov.  
 • At arbejde systematisk og kontinuerligt med skolens udviklingsplan.  
 • At inddrage elever, forældre og medarbejdere i arbejdet på skolen og i skolens udvikling.  
 • Forankring i lokalsamfundet og samarbejde med lokale institutioner, foreningsliv mv. Vi vil gerne være byens naturlige samlingspunkt. 
Målet for vores udviklingsplan 2016-2021 er Inkluderende læringsmiljøer som en integreret del af kerneopgaven. Som en del af den udvikling er vi i år gået i gang med analysemodellen FORM på teammøder. Deraf følger et fælles sprog og fundament i den systemiske og narrative teori. Vi arbejder med implementering af Vurdering for Læring og læringsplatformen MinUddannelse. 
 
På Bække Skole er vi i gang med en renovering af vores biblioteksområde. Det sker samtidig med en bevægelse fra det traditionelle bibliotek til det Pædagogiske Lærings Center. Området bliver centralt for skolen, og med tiden skal fokus på indhold sammen med de fysiske rammer omkring PLC blive skolens hjerte. Vi håber på, at du som ny viceskoleleder vil stå i spidsen for det flagskib.  
 
Vi kan tilbyde 
 • Et ledelsesteam hvor vi arbejder tæt sammen om den faglige og pædagogiske udvikling. 
 • Et ledelsesteam hvor vi er hinandens sparrings- og refleksionspartnere. 
 • Uddannelse 
 • En skole i udvikling på mange fronter. 
 • En personalegruppe der er aktive og engagerede. 
 • En positiv grundstemning.  
 
Vi ønsker at ansætte en viceskoleleder der: 
 • Er kompetent i lederrollen, eller har potentiale til at blive det. 
 • Har erfaring inden for arbejdet med PLC og gerne visioner på området.  
 • Ønsker at arbejde i team. Ledelsesteamet består af skoleleder, viceskoleleder og SFO-leder.  
 • Kan arbejde med administrative opgaver og pædagogisk udvikling. 
 • Kan bidrage til udviklingen af Bække Skole – særligt i relation til den faglige udvikling. 
 • Har erfaring med udskolingsområdet.  
 • Er en dygtig formidler og kan bevare roen i pressede situationer. 
 • Arbejder systematisk og kvalitetsbevidst. 
 • Er god til at være i proces.  
 • Er empatisk, engageret og har gode samarbejdsevner. 
 • Evner at være uærbødig over for egne og andres overbevisninger. 

Viceskoleleders ansvarsområder pt.  

 • PLC 
 • Klassekonferencer 
 • Vikardækning 
 • Prøveafvikling 
 • Nationale tests 
 • Trivselsmåling 
 • Netværk og kurser 
 • Den åbne skole 
 • Sekretær på bestyrelsesmøder 

 

Hvis du søger yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Maj-Britt Halle tlf. 29 67 36 62. 
 
Ansættelse: Snarest. 
Ansøgningsfrist: onsdag d. 21. marts 2018 kl. 12.00.  
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i perioden: d. 22. marts – 27. marts 2018 
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  
Vi foretrækker, at du søger stillingen ved at bruge knappen ”send ansøgning”.  
Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.  
Send ansøgning