Job

 

Centersygeplejerske til Område Dixensminde/Enghaven

Ansøgningsfrist: 23. januar 2018

Er du vores nye Centersygeplejerske? 
 
Vi tilbyder: 
 • En fast stilling fortrinsvis i dagvagt med 32 timer pr. uge 
 • Stillingen er som udgangspunkt weekendfri 
 • Opstart 1. marts 2018 eller efter aftale. 
Primærsygeplejen ved områdecenter Dixensminde/Enghaven dækker over primærsygeplejen i Holsted, Brørup og Rødding.
 
Vi søger en sygeplejerske til vores indeteam hvor du bliver en del af et trekløver der skal medvirke til at udvikle de sygeplejefaglige indsatser, fremme patientsikkerheden og arbejde med fokus på at den enkelte borger mestrer eget liv.
 
I samarbejde med borgeren og vores plejehjemslæger vil du komme til at koordinerer de sundhedsfaglige opgaver på en fagprofessionel møde. Der er brug for din medvirken til at kompetenceudvikle, sparre og undervise både kollegaer og plejepersonale. 
 
Vi er 13 sygeplejersker i Rødding, der er parate til at tage godt imod dig og sørge for:  
 • At du bliver godt introduceret og kommer til at føle dig, som en del af vores gruppe.  
 • At hjælpe og sparre med dig, når du eller vi har brug for det. 
 • At du inddrages i udvikling af sygeplejen i Vejen kommune, hvor primærsygeplejen skaber øget fokus på forebyggelse af indlæggelser, vores kronikere og de palliative forløb. 
 
Det er en fordel at have bred faglig erfaring men ingen forudsætning. Ligeledes er det en stor fordel at have såvel interesse for som viden om gerontologi, geriatri og demens, da hovedparten af opgaverne løses hos ældre borgere og sammen med tværfaglige samarbejdspartnere i Ældreplejen.  
 
Desuden forventer vi at du:  
 • Fremmer borgerens muligheder for aktiv deltagelse i beslutningsprocesserne om eget liv.  
 • At du er god til både mundtlig og skriftlig dokumentation og kan formidle beslutninger på en loyal og respektfuld måde. 
 • Har en høj faglighed, er innovativ og har fokus på en effektiv opgaveløsning. 
 • Arbejder systematisk, reflekterende og selvstændigt da de sundhedsfaglige problemstillinger både kan være akutte og have stor kompleksitet.  
 • Sparrer, samarbejder og koordinere med sygeplejersker i teamet og ssa/ssh om tilrettelæggelse og løsning af de sundhedsfaglige opgaver. 
 • Er aktiv omkring ajourføring af egen viden og information gennem deltagelse i personalemøder, mail, nyhedsbreve, MUS og egen kompetenceudvikling.  
 • Kan identificere dig med vore værdier: Nytænkning-Anerkendelse-Sammenhæng-Ansvarlighed 
Tjenestebil og telefon stilles til rådighed.  
 
Yderligere oplysninger kan fås hos TR- sygeplejerske Birgit Qvist tlf. 51 43 06 90 eller gruppeleder Jane Poulsen 51 43 07 48.
 
Ansøgningsfrist: tirsdag den 23. januar 2018, kl 12.00  
 
Samtaler forventes afholdt fredag den 26. januar 2018. 
 
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Send ansøgning