Job

 

Centerleder til Plejecentret Enghaven og Enghuset i Rødding

Ansøgningsfrist: 18. januar 2018

 Er du vores nye centerleder, som samler trådene og understøtter rammerne for samarbejdet medarbejdere, pårørende, frivillige og borgere imellem om det gode og aktive hverdagsliv i Enghaven og i Enghuset? 
 
Stillingen er på 37 timer pr. uge og med tiltrædelse pr. 1. februar 2018.  
 
Du bliver leder af plejecenteret Enghaven og Enghuset med ca. 55 medarbejdere.  
 
Plejecenteret Enghaven har 34 plejeboliger og 2 midlertidige boliger. Desuden er der dagcenter og modtagekøkken. Der er faste sygeplejersker, rehabiliterings- og træningsterapeuter tilknyttet plejecenteret. Du får god administrativ hjælp til kontorarbejde og vagtplanlægning. 
 
Enghuset for demensramte borgere er forbundet med et lille orangeri til Enghaven. Her bor 16 beboere, som netop har fået nyt fælles køkken og modernisering af fælles opholdsareal. Her er der et tæt lille fællesskab om hverdagen med beboere, medarbejdere og pårørende. Enghuset er i en udviklingsproces i samarbejde med konsulenter fra VISO.  
 
Plejecenterets aktive frivillige netværk er ligesom Bruger- og pårørenderådet vigtige samarbejdspartnere for Plejecenteret Enghaven. 
Vi forventer, at du har et stærkt drive for at fremme og styrke rammerne for borgernes livsglæde og vores arbejdsglæde. Du viser, at den enkelte borgers livskvalitet, værdighed og selvbestemmelse er nøgleværdierne i samarbejdet om det gode hverdagsliv og du bidrager med faglig viden og indsats til at understøtte dette.  
 
Vi forventer, at du har en sundhedsfaglig baggrund, erfaring med ledelse og gerne lederuddannelse.  
Som leder må du være  
  • Åben, nærværende og imødekommende i samarbejdet 
  • Saglig, overbevisende og tydelig 
  • Kunne se dig selv i Vejen kommunes værdier om Nytænkning, Anerkendelse, Sammenhæng og Ansvarlighed og visionen om at ”Være to skridt foran” 
  • Være nysgerrig, engageret, respektfuld og inspirerende i samarbejdet
  • Kunne udvikle, implementere og følge op på ledelsesmæssige beslutninger med respekt for sammenhænge og med udgangspunkt i situationen  
  • Kunne håndtere misforståelser i kommunikation og samarbejde 
  • Bevare overblikket og roen i travle situationer.  
 
Centerlederen indgår i lederteamet om koordinering, planlægning, opfølgning og udvikling af området og fælles indsatsområder sammen med gruppelederen for sygeplejen, gruppelederen for Hjemmeplejen i Rødding, centerlederen for Dixensminde og Hjemmeplejen i Jels samt områdeleder. Herudover mødes Ældreområdets ledere månedlig om koordinering og udvikling af Ældreområdet.  
 
Ældreområdet i Vejen kommune er i øjeblikket optaget af at implementere omsorgssystemet Nexus og Fællessprog III; udvikle omsorg for demensramte borgere gennem kompetenceudvikling af alle medarbejdere; projekt Fællesfaglighed for hele kommunen; kommende implementering af skærmløsningen Sequoia i alle plejecentre; reorganisering af sygeplejen i fm. Oprettelse af Akut-sygepleje mv.     
  
Du kan høre mere om stillingen ved henvendelse til områdeleder Marianne Lyngsø Foged 
tlf.  30 17 09 58.  
Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst mellem Kommunernes landsforening og FOA henholdsvis DSR. 
  
Vi ser frem til at høre fra dig inden ansøgningsfristen torsdag den 18. januar 2018. 
Der er ansættelsessamtaler den 23. januar 2018 evt. 2. samtale den 29. januar 2018. 
  
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. 
Send ansøgning