Job

 

Mentorkoordinator til Beskæftigelses- og Udviklingscenter

Ansøgningsfrist: 21. januar 2018

På BUC ønsker vi at udvide vores korps af frivillige sociale mentorer, og søger derfor en mentorkoordinator til at varetage koordineringen og rekrutteringen af vores frivillige sociale mentorer, som hjælper aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i målgruppen 30-65 år.  
 
Som mentorkoordinator bliver du en vigtig del af kommunens indsats for borgere tilknyttet arbejdsmarkedsafdelingen, der har behov for hjælp og støtte til at stabilisere deres livssituation. Der er tale om borgere med komplekse problemstillinger med meget forskellige baggrunde. De kan have både helbredsmæssige og sociale udfordringer, ligesom evnen til at indgå i sociale og forpligtende sammenhænge er minimeret. Borgerne kan have brug for hjælp til at komme i gang med aktiviteter og til at påbegynde eller fastholde uddannelse eller arbejde. 
 
Du vil komme til at arbejde tæt sammen med vores eksisterende koordinator, der koordinerer de frivillige sociale mentorer, som hjælper de unge mellem 18-30 år.  
 
Dine opgaver vil blandt andet bestå af at 
 
 • etablere og forvalte en mentorordning bestående af frivillige sociale mentorer for målgruppen 30-65 år 
 • opkvalificering af frivillige sociale mentorer  
 • opbygge et netværk og register af frivillige sociale mentorer, samt at bistå med afholdelse af netværksarrangementer 
 • kunne screene den frivilliges personlige og faglige ressourcer 
 • kunne fravælge frivillige, som ikke skønnes at have forudsætningerne som frivillig mentor 

 

Som person har du derfor 

 
 • en relevant uddannelsesmæssig baggrund og indgående kendskab til arbejdet med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere  
 • overblik og en god sans for organisering og logistik 
 • viden og erfaring med frivillighed og inddragelse af civilsamfundet 
 • evnen til at arbejde selvstændigt, helhedsorienteret og i samarbejde med andre fagpersoner 
 • omstillingsparathed i forhold til den til enhver tids aktuelle aktiveringsstrategi 
 
 
Vi tilbyder en alsidig hverdag, hvor du får
 
 • et spændende og udfordrende job med stort ansvar, men også stor frihed og selvstændighed  
 • gode kolleger i et tværfagligt og teambaseret miljø med højt til loftet 
 • løbende faglig sparring og fokus på din udvikling, trivsel og arbejdsmiljø herunder professionel supervision 
 • kompetenceudvikling 
 
 
Løn og ansættelsesvilkår 
Tidsbegrænset ansættelse indtil udgangen af 2019. Ansættelse efter gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn. Stillingen er på 37 timer ugentligt. Du vil som udgangspunkt have fast base i vores lokaler i Brørup, men skal være mobil, da indsatsen kan foregå hos borger, virksomhed, uddannelsessted etc. Du skal have kørekort. Der kan i mindre omfang forekomme arbejde uden for normal arbejdstid. 
    
Hvis du vil vide mere om os, kan du finde os på buc.dk. Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte koordinator Sigrid Nøhr Hansen på tlf. 79 96 50 26 eller leder Phu Van Nham på tlf. 79 96 50 20.  
 
Ansøgningsfrist 
Sidste frist for ansøgning er søndag den 21. januar 2018. Vi afholder første samtalerunde onsdag den 24. januar og anden samtalerunde fredag den 26. januar – begge dage i tidsrummet 08:00 til 12:00. 
 
Startdato 1. marts 2018 
Send ansøgning