Taxibevillinger

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har overtaget arbejdet med at udstede førerkort samt tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring.

Der kan findes oplysninger om tilladelser og førerkort samt ansøges derom via hjemmesiden

Taxilov.dk

Trafikbøger

Fra den 1. september 2018 udsteder kommunen ikke længere trafikbøger.

Vi henviser derfor til følgende virksomheder, som producerer disse.

Dafolo - www.dafolo.dk og www.shopgrafisk.dk

Kommuneforlaget - www.kommuneforlaget.dk.