Ændringer i vilkår om alderskrav - alkoholbevilling

Har du en bevilling med vilkår om alder f.eks:

"Der skal være en ansvarlig ansat til stede ved bevillingshaverens eller bestyrerens midlertidige og kortere fravær. Den ansatte skal være fyldt 25 år dog 23 år, hvis den ansatte har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget."

kan du på grund af lovændring i § 13,stk. 1, nr. 1 pr. 1. juli 2017 mulighed for at ændret vilkåret til:

"Den ansatte skal være fyldt 21 år dog 18 år, hvis den ansatte har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget".

Hvis du ønsker at få ændret vilkåret skal du sende en mail til internservice@vejen.dk att: Bevillingsnævnet. I mailen skal du oplyse restaurationens og bevillingshaverens navn, adresse og telefonnummer.

Der skal forventes 2 ugers sagsbehandlingstid.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretær Dorte Skovby på telefon 79 96 60 62 eller dosk@vejen.dk.