Spildevand

Afløb fra mælkerum, vaskeplads m.v. bliver gennemgået. Som hovedregel ledes dette spildevand til gyllebeholder.