Olietank

Ved tilsynet bliver det kontrolleret, at der ikke sker forurening af jord og grundvand fra olietanke. Blandt andet tjekkes hvor gammel olietankene er. Overjordiske olietanke må som hovedregel ikke være mere end 30 år gamle, nedgravede olietanke 40 år. 
Vi kontroller også om olietanken er anmeldt til BRR.

Læs mere om olietanke her og om hvordan du anmelder at en tank er sløjfet eller du skal etablerer en ny tank.