Kampagnetilsyn 2017

Ensilagepladser

I år bliver der sat fokus på ensilagepladsers indretning og brug.

Hvornår/hvordan

Der udvælges ca. 25 store husdyrbrug over 75 DE som har en miljøgodkendelse.

De udvalgte husdyrbrug vil blive besøgt i foråret 2017. Vi vil vejlede om reglerne for indretningen og brug af ensilagepladser/siloer.

Derudover vil der blive fulgt op på de 16 ejendomme, hvor pladserne ikke var korrekt udført, fra kampagnen i 2016.

Mål for tilsynskampagne

Vi ønsker at formidle lovens bestemmelser, så risikoen for miljøforurening formindskes.

Reglerne for ensilagepladser

Ensilagepladserne skal indrettes således, at

  • overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på ensilagepladsen.
  • ensilagesaft skal bortledes gennem dertil indrettede afløb
  • sidebegrænsning skal som minimum bestå af en 1 meter høj mur eller en 2 meter bred randbelægning. De 2 meter randbelægning skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb. Ensilagepladsens bund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb.
  • bund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og skal udføres således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede ensilage. 

Evaluering af kampagnetilsyn 2017
- opfølgning på ensilagepladser

Her kan du se evalueringen af kampagnetilsynene, som blev foretaget i 2017

Evaluering af kampagnetilsyn 2016
- ensilagepladser

Her kan du se evalueringen af kampagnetilsynene, som blev foretaget i 2016

Evaluering af kampagnetilsyn i 2015,
- gyllebeholder

Her kan du se evalueringen af kampagnetilsynene, som blev foretaget i 2015

Evaluering af kampagnetilsyn i 2014, 
- gyllebeholder

Her kan du se evalueringen af kampagnetilsynene, som blev foretaget i 2014.