Opbevaring og håndtering af gylle

  • Der skal være 9 måneders opbevaringskapacitet
  • Der skal være flydelag eller fast låg på gyllebeholdere
  • Der skal være timer og afbryder på pumpen der pumper gylle fra stald til beholder
  • Ved tømning skal der være sikring mod udslip af gylle.